header-stalling

Aantal gestolen en nieuwe fietsen (1985-2000)

Het aantal fietsdiefstallen per jaar is schrikbarend hoog. Daarover zijn de statistieken eensluidend. Verder spreken de cijfers elkaar tegen en ontbreken keiharde gegevens. De aangifteregistratie van de politie is onbetrouwbaar, omdat slechts een klein deel van de slachtoffers aangifte doet. In 1998 werd er slechts 144 duizend keer aangifte gedaan van een gesloten fiets (CBS).

Daarnaast zijn er schattingen van het aantal fietsdiefstallen op basis van enquêtes. De schatting op basis van de Politiemonitor is het hoogst (zie grafiek). Ruim 900.000 fietsen werden er in 2000 gestolen. De Politiemonitor laat een positieve ontwikkeling zien. Het aantal gestolen fietsen daalt gestaag. De enquêtes van het CBS leiden tot lagere fietsdiefstalcijfers (730.000 stuks in 2000), maar de ontwikkeling is hier negatief. Het aantal gestolen fietsen neemt toe.

De hoge diefstalkans weerhoudt mensen er niet van nieuwe fietsen te kopen. Eind jaren tachtig steeg de fietsverkoop sterk (zie grafiek). Sindsdien stabiliseert de verkoop op circa 1,3 miljoen fietsen per jaar.

Gestolen en nieuwe fietsen (cijfers bij grafiek)

jaar

Schat-ting aantal fietsen (*1000)

perc gestolen fietsen (Politie-monitor)

schatting aantal gestolen fietsen (Politie-monitor)

schatting aantal gestolen fietsen (cbs)

aantal verkochte nieuwe fietsen (cbs)

1985

964.000

1986

872.000

1987

840.000

1988

1.020.000

1989

1.177.000

1990

14.570

1.350.000

1991

14.694

1.333.000

1992

14.928

7,3

1.089.770

613.989

1.310.000

1993

15.256

602.847

1.320.000

1994

15.691

7,6

1.192.513

695.970

1.256.000

1995

15.711

646.170

1.350.000

1996

15.837

6,6

1.045.260

613.056

1.358.000

1997

15.967

695.358

1.303.000

1998

16.129

6,4

1.032.236

754.406

1999

16.315

697.321

2000

16.501

5,5

907.537

731.885