fietsenmaker_header

Hoe staat het met de registratie van gestolen fietsen?

Stand van zaken registratie gestolen fietsen (2003)

Tot op heden is er geen goede landelijke registratie van gestolen fietsen. Dit komt omdat de verschillende politieregio’s met verschillende computersystemen werken. Sommige politiecorpsen werken wel met een landelijk registratiesysteem van de politie (HKS) maar dit is vrij omslachtig te raadplegen (vaak alleen via de telefoon), en lang niet alle politiecorpsen voeren hier hun aangiftes van gestolen fietsen in. Andere politiecorpsen gebruiken alleen het register van hun eigen politieregio. Zo zoekt de politie in Haarlem alleen in het register van politieregio Kennemerland als zij een gestolen fiets vindt. Is de fiets in Amsterdam gestolen, wat buiten regio Kennemerland valt, en heeft men aangifte gedaan in Amsterdam, dan zal de politie van Haarlem de eigenaar dus nooit achterhalen. Hoewel de politie het vermoeden heeft dat er een levendige handel in gestolen fietsen bestaat tussen Haarlem en Amsterdam, kan de politie dit daardoor niet systematisch in kaart brengen. Simpelweg omdat ze werken met verschillende registratiesystemen.

In de toekomst moeten gestolen fietsen – net als auto’s – geregistreerd worden bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Het registratiesysteem bij de RDW is inmiddels gereed, maar nu moeten de politiecorpsen het bestand gaan vullen met de aangiftes van gestolen fietsen. Er wordt op dit moment software ontwikkeld die een koppeling mogelijk moet maken tussen de regionale computersystemen met het RDW-register. Later zouden de gegevens ook via internet te raadplegen moeten zijn door bijvoorbeeld fietsenmakers en particulieren.

Zolang dit RDW-register echter nog niet gevuld is met aangiftes, hebben we er nog niets aan. Tot die tijd heeft de antidiefstalchip die in fietsen wordt gemonteerd, ook weinig zin. Dit in tegenstelling tot wat een fietsfabrikant zoals Batavus op hun website beweert. Met een scanner is makkelijk na te gaan of een fiets gestolen is, zo stellen zij de consumenten gerust. Maar dit kan alleen als het landelijke RDW register flink gevuld is met aangiftes. En dat laat helaas nog wel even op zich wachten (wordt vervolgd dus).

Vogelvrije Fietser, november 2003