header-stalling

Wat kan de overheid doen tegen fietsdiefstal?

Suggesties om fietsdiefstal aan te pakken
De Fietsersbond roept de landelijke overheid op om zo snel mogelijk actie te ondernemen op de volgende punten:

Opsporen van fietsen

 • Zorg voor een landelijk politieregister van gestolen fietsen, zodat een in Groningen gestolen fiets ook in Amsterdam teruggevonden kan worden. Dat is nu niet het geval. Ieder politiecorps heeft zijn eigen registratiesysteem van gestolen fietsen die onderling niet op elkaar aansluiten.
 • Maak het register eenvoudig toegankelijk voor politieagenten op de straat.
 • Verlaag de drempel voor de burger om aangifte te doen: maak aangifte via internet mogelijk.

Aanpakken van dieven en helers

 • Lik op stukbeleid voor fietsendieven;
 • Aanhouden van helers: controleer particuliere verkopers en fietsenwinkels op gestolen fietsen;
 • Stel het kopen van een fiets op straat strafbaar.

Preventiebeleid

 • Zorg voor goede stallingsplekken bij de woning: het rijk wil in juli 2002 de eis voor een (fietsen)berging bij het huis uit het bouwbesluit schrappen. Die eis moet juist strenger: de berging moet altijd bereikbaar zijn voor de fiets.

Invoering anti-diefstalchip
Een anti-diefstalchip, die de unieke identiteit van een fiets vastlegt, vereenvoudigt de opsporing van gestolen fietsen. Hierdoor kan de politie in dezelfde tijd veel meer fietsen controleren. Maar dit kan alleen als de overheid de volgende eisen stelt aan de antidiefstalchip:

 • Alle antidiefstalchips moeten door eenzelfde scanner van de politie uit te lezen zijn. Nu zijn er twee verschillende antidiefstalchips op de markt, die niet met dezelfde scanner zijn af te lezen. Dit is onhandig.
 • Leg de plaats vast waar de chip in het frame moet zitten, zodat de politie weet waar ze moet scannen. Nu wordt de antidiefstalchip ook in het slot bevestigd dat er bij diefstal als eerste van een fiets gesloopt wordt.
 • Zorg voor een wettelijke verplichting voor een antidiefstalchip in iedere nieuwe fiets.
 • Leg de registratievoorwaarden vast: een fietspas, zonder koppeling aan de gegevens van de fietseigenaar.
 • Zorg voor voldoende scanners in elk politiecorps om de antidiefstalchips te lezen.
 • Laat elk politiecorps jaarlijks een fietsdiefstalactie houden.
 • Zorg voor een vliegende start van de antidiefstalchip. Ook bestaande fietsen moeten in een korte tijd van chips voorzien worden. Met subsidie voor het chippen van bestaande fietsen kan de overheid hiervoor zorgdragen.

februari 2002