werkheader

Waarom fietsen naar het werk?

“Waarom zou ik fietsen naar het werk stimuleren?” Dat horen we bij de Fietsersbond wel eens vaker. Het antwoord is simpel, omdat het meer oplevert dan het kost. Hieronder een overzicht van de baten die regelmatig fietsen naar het werk oplevert.

Duurzaamheid, ruimte en baten

  • De CO2-uitstoot van één reizigerskilometer van een elektrische fiets is 26x zo klein als die van een auto. Bij een alleenrijdende forens is dit zelfs een factor 40.
  • Een automobilist neemt 7x zoveel plek in als een fietser.
  • Een langs de weg geparkeerde auto neemt 8x zoveel ruimte in beslag als een fiets in een fietsenrek. Een auto op een parkeerterrein neemt maar liefst 16x zoveel ruimte in.
  • Iedere autokilometer die in de Randstad (stedelijk gebied) wordt vervangen door een fietskilometer, levert 41 cent aan maatschappelijke baten op.
  • 71% van de verplaatsingen korter is dan 7,5 kilometer.
  • Van deze korte ritten wordt 26% gelopen en 37 % gefietst. Voor 36% van deze korte ritten wordt de auto gebruikt.
  • Qua maatschappelijke kosten en baten is de overstap van de auto op de fiets is altijd gunstig. Buiten de bebouwde kom is de maatschappelijke winst 4 tot 7 cent per kilometer. Vooral in stedelijke gebieden in de Randstad zijn de baten hoog: 41 cent per kilometer. In stedelijke gebieden buiten de Randstad bedraagt de winst 10 cent per kilometer. De cijfers zijn ook te zien als het bedrag dat de maatschappij er voor over mag hebben om iemand over te laten stappen op de fiets.

Bron: Dashboard Prestaties van Vervoerswijzen, CROW-KpVV

Kosten

Vaak worden de mobiliteitskosten verspreid door een organisatie verwerkt en berekend. Hierdoor is er niet altijd duidelijk hoeveel zakelijk reizen een bedrijf nu in totaal kost. Workaway berekende de totale jaarlijkse reiskosten per medewerker en verwerkte die kosten in een overzichtelijke infographic. Hieruit blijkt onder andere dat een leaserijder ruim 5 keer zo duur is als een ov-forens en maar liefst 32 keer zo duur als een fietsende medewerker.
Bron infographic: Workaway via MT

Gezonde medewerkers

De belangrijkste positieve effecten van fietsen voor de gezondheid zijn:
  • Vermijding vervroegde sterfte/gewonnen levensjaren. Mensen die regelmatig fietsen zijn fitter en weerbaarder tegen ziektes. Bovendien hebben deze mensen minder kans op een hartaanval. Deze baten zijn gedeeltelijk geïnternaliseerd doordat een deel van de fietsers rekening houden met de positieve gezondheidseffecten bij de beslissing om te gaan fietsen. Uit onderzoek van Blauw Research (2009) blijkt dat 45% van de fietsende Nederlanders het feit dat fietsen goed is voor de gezondheid noemt als reden om te fietsen. Op basis daarvan veronderstellen we dan ook dat 45% van de baten van gewonnen levensjaren geïnternaliseerd zijn. Deze aanname is uiteraard onzeker en nader onderzoek op dit punt is gewenst.
  • Besparingen in de gezondheidszorg/sociale zekerheid. Een betere gezondheid zal netto besparingen opleveren in de uitgaven aan gezondheidszorg. Bovendien zullen de uitgaven aan ziekte uitkeringen dalen. Deze baten zijn volledig extern van aard.
  • Hogere productiviteit door minder ziekte. Indien het absenteïsme daalt zullen werkgevers minder geld kwijt zijn aan het opvangen van de afwezigheid van een werknemer, zoals de kosten van vervangend personeel. Ook kunnen hiermee productiviteitsdalingen voorkomen worden. Ook deze baten zijn volledig extern van aard