werkheader

Waarom fietsen naar het werk?

Waarom zou ik fietsen naar het werk stimuleren?” Dat horen we bij de Fietsersbond wel eens vaker. Het antwoord is simpel, omdat het méér oplevert dan het kost. Omdat uw bedrijf beter bereikbaar wordt. Omdat het duurzaam is en u het kunt laten meewegen in uw MVO activiteiten. Hieronder een overzicht van de baten die regelmatig fietsen naar het werk oplevert.

Gezonde medewerkers

De belangrijkste positieve effecten van fietsen voor de gezondheid zijn:

  • Hogere productiviteit door minder ziekte. Gemiddeld zijn we 8 dagen ziek in Nederland. Werknemers die naar het werk fietsen zijn gemiddeld slechts 7 dagen ziek.
  • Hiermee worden ook productiviteitsdalingen voorkomen worden. De team samenstelling is constanter. De sfeer wordt beter.
  • Bewegen werkt preventief op verschillende top 5 (meest voorkomende) ziekten: depressie, hart en vaatziekten en verschillende vormen van kanker. Door het langer door werken is het risico dat een werknemer getroffen wordt groter. Door naar het werk te fietsen wordt het risico op ziek worden kleiner. Als ze toch ziek worden herstellen ze sneller, omdat ze fitter zijn.
  • Besparingen in de gezondheidszorg/sociale zekerheid. Een betere gezondheid zal netto besparingen opleveren in de uitgaven aan gezondheidszorg. Bovendien zullen de uitgaven aan ziekte uitkeringen dalen. Dit heeft een positief effect op de bruto netto verhouding van salarissen.

Mobiliteitskosten

Vaak worden de mobiliteitskosten verspreid door een organisatie verwerkt en berekend. Hierdoor is er niet altijd duidelijk hoeveel zakelijk reizen een bedrijf nu in totaal kost. Workaway berekende de totale jaarlijkse reiskosten per medewerker en verwerkte die kosten in een overzichtelijke infographic. Hieruit blijkt onder andere dat een leaserijder ruim 5 keer zo duur is als een ov-forens en maar liefst 32 keer zo duur als een fietsende medewerker.

Bron infographic: Workaway via MT

Bereikbaarheid, voorspelbare reistijd

Als 5% van het autoverkeer niet in de spit op de autoweg rijdt zijn alle files opgelost. Meer dan 50% van de werknemers woont binnen 15 km van het werk. Op het moment gaat 25% op de fiets naar het werk. Er is dus nog veel potentieel. Bovendien is de reistijd op de fiets voorspelbaar. U kunt op tijd beginnen en zij kunnen op tijd thuis zijn!

Duurzaamheid

De CO2-uitstoot van één reizigerskilometer van een elektrische fiets is 26x zo klein als die van een auto. Bij een alleen rijdende forens is dit zelfs een factor 40.

  • Een automobilist neemt 7x zoveel plek in als een fietser.
  • Een langs de weg geparkeerde auto neemt 8x zoveel ruimte in beslag als een fiets in een fietsenrek. Een auto op een parkeerterrein neemt maar liefst 16x zoveel ruimte in.
  • Iedere autokilometer die in de Randstad (stedelijk gebied) wordt vervangen door een fietskilometer, levert 41 cent aan maatschappelijke baten op.
  • 71% van de verplaatsingen korter is dan 7,5 kilometer.
  • Van deze korte ritten wordt 26% gelopen en 37 % gefietst. Voor 36% van deze korte ritten wordt de auto gebruikt.
  • Qua maatschappelijke kosten en baten is de overstap van de auto op de fiets is altijd gunstig. Buiten de bebouwde kom is de maatschappelijke winst 4 tot 7 cent per kilometer. Vooral in stedelijke gebieden in de Randstad zijn de baten hoog: 41 cent per kilometer. In stedelijke gebieden buiten de Randstad bedraagt de winst 10 cent per kilometer. De cijfers zijn ook te zien als het bedrag dat de maatschappij er voor over mag hebben om iemand over te laten stappen op de fiets.

Bron: Dashboard Prestaties van Vervoerswijzen, CROW-KpVV