ouderen_fiets_header

Doortraproute Texel (22,7 km)

U begint met een prachtig, gedeeltelijk glooiende route over het oude land van Texel, het Hogeberggebied met de vele tuunwallen, kolken en schapen. In het landschap ziet u de typische Texelse schapenboeten. Van oudsher is de schapenboet functioneel in de schapenhouderij en werd gebruikt als opslagplaats voor hooi en gereedschap. De platte kant (ingang) is altijd naar het noordoosten gericht. Zo worden de boeren tijdens het werk beschermd tegen de wind, die vooral uit het zuidwesten waait.

Kolken (poelen) waren in het verleden belangrijke landschapselementen. Ze deden in de eerste plaats dienst als drinkplaats voor vee. Naast agrarische waarde, hebben ze ook een ecologische en landschappelijke waarde. De tuunwal is niets anders dan een graszoden wal. Ooit heeft er meer dan 350 kilometer tuunwal gestaan. Niet alleen op het oude land, maar ook in de duinen en langs de duinranden van Den Hoorn en De Cocksdorp. Tuunwallen hebben een hoge natuurwaarde door hun eigen karakteristieke plantengroei en waterhuishouding. gras, Grasklokje, Zandblauwtje, Geel walstro en Muizenoor zijn plantensoorten die er veel voorkomen.

Sta onderweg stil op de mooiste plekjes. Op Zuid Haffel ligt de Georgische begraafplaats ‘Loladse’ deze herbergt in twaalf lange rijen de graven van 476 gesneuvelde
Georgiërs. Op Westergeest staat De Waddel, deze boerderij en het omliggende landschap hebben een rijke geschiedenis. De boerderij is een monumentale stolp uit 1625 en
er wordt van oudsher al schapenkaas gemaakt. Natuurmonument Fort de Schans heeft een bewogen geschiedenis waarin Willem van Oranje, de VOC en Napoleon een belangrijke rol hebben gespeeld.

Wist u trouwens dat in Museum Kaap Skil de jurk uit het Palmhoutwrak wordt tentoongesteld? De geschiedenis van Texel kunt u zien in het Texels erfgoedmuseum Waelstee in de Waal.

pdf ⋅ 316 KB

Doortraproute_NH_Texel_v3

Download

Start: TXL Sporthal, Emmalaan 55, Den Burg.
Goede parkeergelegenheid.

Kaart doortraproute Texel
Doortraproutes

Doortraproutes

Terug naar de overzichtspagina Lees meer