header-duinpad

Schema van een fietsvriendelijke wijk

Hoe ziet een fietsvriendelijke wijk er nu eigenlijk uit? Dat gaan wij proberen uit te leggen aan de hand van dit voorbeeld.

schema fietsvriendelijke wijk

Legenda:

  • Rode lijn: solitair fietspad (eventueel fietsstraat)
  • Dikke blauwe lijn: voetpad
  • Dunne blauwe lijn: kinderroute
  • Dunne zwarte lijn: 30 km/u zone (bijv. shared space of woonerf)
  • Dikke zwarte lijn: 50 km/u (auto)weg met fietspad
  • Oranje: woningen
  • F: Fietsparkeren
  • P: Autoparkeren
  • Driehoekjes: voorrangsregeling

In een fietsvriendelijke wijk verbindt een vrijliggend fietspad (of eventueel een fietsstraat) de belangrijkste bestemmingen met elkaar. In bovenstaand kaartje worden een park, school, speeltuin, winkels, bibliotheek en sportvoorzieningen met elkaar verbonden door een dergelijk fietspad (rode lijn) evenals een voetpad (blauwe lijn).

Nabij de belangrijkste wijkvoorzieningen is voldoende fietsparkeergelegenheid (F) gerealiseerd, autoparkeren geschiedt op enige afstand (P). Auto’s worden in dit voorbeeld op afstand gehouden (zwarte lijnen) en daar waar de autowegen de hoofdfietsroutes kruisen krijgen fietsers voorrang. De hoofdfietsroutes kennen voldoende aftakkingen om ook de verder weg gelegen woningen fietsend te kunnen bereiken, via een 30 km/u zone (dunne zwarte lijnen).

De belangrijkste kindvoorzieningen (school, speeltuin, sport) zijn daarnaast bereikbaar via kindroutes (dunne blauwe lijnen), waarover zij veilig kunnen wandelen en fietsen.

Dit schema kent een zo laag mogelijk aantal conflictpunten, punten waar automobilisten, fietsers en voetgangers elkaar tegenkomen en dezelfde ruimte moeten gebruiken. Dat vergroot de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, maakt de bestemmingen beter en sneller bereikbaar en is goed voor de gezondheid.

Bovendien stimuleert een beweegvriendelijke wijk de zelfstandigheid van kinderen: met een netwerk aan vrijliggende fietspaden met een beperkt aantal conflictpunten, zullen ouders hun kinderen eerder toestaan om zelfstandig naar school of sport te fietsen. Die fietservaring is uitermate nuttig op het moment dat zij naar de middelbare school gaan, aangezien die scholen vaak op grotere afstand liggen en er zodoende meer conflictpunten gekruist zullen moeten worden om van huis naar school te geraken.