fietsenmaker_header

CROW-brochures over gemeentelijk fietsparkeerbeleid

Deze brochures zijn te bestellen via de website van het CROW. Zoek in de CROW-shop op ‘fietsparkeren’.

CROW-Publicatie 291 ‘Leidraad fietsparkeren’
Nieuwe ‘Leidraad fietsparkeren’ voor gemeenten, openbaarvervoerbedrijven, adviesbureaus, architecten en exploitanten van fietsenstallingen. De publicatie biedt uitvoerige informatie over beleidsontwikkeling, planning en ontwerp, uitvoering, exploitatie en verschillende fietsparkeervoorzieningen. De Leidraad fietsparkeren is hét handboek voor fietsparkeerbeleid.
€ 52. Uitgave: December 2010 / 105 pagina’s / 1e druk

Fietsparkeerwijzer (CROW-publicatie 683)
Vaak wordt het nagestreefde kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte niet gehaald door toedoen van rondslingerende fietsen. Iedereen kent wel situaties waar bomen, lantaarnpalen of hekken worden gebruikt om de fiets aan vast te maken. Door het aanbieden van goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen is het mogelijk om het aantal los geparkeerde fietsen sterk te verminderen en zo het gebruik van de openbare ruimte in de gewenste richting te sturen. De Fietsparkeerwijzer geeft, naast praktijkvoorbeelden, antwoord op de vraag hoeveel stallingsplaatsen nodig zijn bij welke voorzieningen en waarop speciaal moet worden gelet. De Fietsparkeerwijzer is bedoeld voor stedenbouwkundigen, architecten en anderen die zich bezighouden met de inrichting van openbare ruimte en gebouwen.
€ 11,34 Uitgave: Augustus 2001 / 28 pagina’s

Voorbeeldenbrochure Fietsparkeren in centrumgebieden (CROW publicatie 639)
Deze praktische brochure is bedoeld om gemeenten en andere instanties een voorbeeld te geven van het totaal aan fietsparkeervoorzieningen in acht verschillende stadscentra. De beschreven centrumgebieden laten grote verschillen zien in het aanbod van fietsparkeervoorzieningen: veel en weinig bewaakte stallingen, wel en geen gratis bewaakte stallingen, geclusterde en verspreide onbewaakte fietsparkeervoorzieningen. De beschrijvingen laten zien hoe dat uiteenlopen aanbod in de praktijk functioneert: welke voorzieningen worden wel en niet gebruikt?
Prijs: Gratis Uitgave: April 2001 / 24 pagina’s / Be druk