header-silhouet

Is een vergunning nodig voor een fietsenschuur?

Sinds 1 januari 2003 hoef je geen bouwvergunning meer aan te vragen voor het plaatsen van een fietsenschuur in de achtertuin. In de Woningwet valt de fietsenberging evenals de – meer bekende – dakkapellen aan de achterkant van het huis in de categorie ‘vergunningsvrij’.

Vergunningsvrij bouwen fietsenberging

Er gelden wel enkele voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen. Wanneer de fietsenberging groter is dan 10 m2, moet een strook van één meter naast de tuin van de buren onbebouwd blijven. Verder mag de berging niet groter zijn dan 30 m2 en mag ze samen met andere gebouwtjes niet meer dan vijftig procent van het tuinoppervlak beslaan.

fietsenberging voortuin

Fietsenberging in de voortuin. Heb je een vergunning nodig?

In veel voortuintjes verrijzen fietsenbergingen. Mag je bouwen wat je wilt? ‘De ene… Lees meer

Verzonken fietsenberging

Voor een berging in de voortuin moet je  wel een bouwvergunning aanvragen, maar dan geldt een ‘lichte’ procedure waarbij getoetst wordt op het bestemmingsplan, de welstandsnormen en de constructieve veiligheid. Gemeenten kunnen natuurlijk altijd meer toestaan dan de Woningwet voorschrijft. Zo heeft de gemeente Den Haag al enkele jaren als beleid dat wanneer men geen achtertuin heeft, men een berging in de voortuin mag bouwen als deze niet hoger is dan één meter. Hiervoor moet men wel eerst een bouwvergunning aanvragen. De welstandscommissie beoordeelt dan of de fietsenstalling onopvallend genoeg in het straatbeeld is opgenomen. Om zo’n stalling functioneel te maken, hebben verschillende bewoners hun stalling half in de grond laten verdwijnen.

Informatie over bouwregelgeving is te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving#ref-vrom