header-duinpad

Hoe maak ik bezwaar?

Als je fiets onrechtmatig verwijderd is, dan kun je bezwaar maken. Het is belangrijk dat je bezwaar maakt tegen de juiste stap die fout is gegaan bij het verwijderen van je fiets. Hieronder volgen de mogelijkheden met de juiste voorbeelden van een bezwaarbrief. Je kunt de bezwaarbrief openen in Word en op je eigen computer opslaan. Vervolgens kun je de brief invullen met je persoonlijke gegevens en omstandigheden. Tekst tussen << >> in de voorbeeldbrief moet je vervangen door informatie die jouw specifieke situatie betreft.

Tekst: Theo Zeegers en Jaap Kamminga

Gronden voor bezwaar

 • Spoed onvoldoende onderbouwd
  Je fiets is zonder aankondiging vooraf verwijderd. De gemeente beroept zich achteraf schriftelijk op spoed omdat ze van mening zijn dat je fiets gevaarlijk of hinderlijk gestald stond. Er moet sprake zijn van daadwerkelijke hinder (bijvoorbeeld voor een ingang geparkeerd) of gevaar (bijvoorbeeld voor een nooduitgang geparkeerd). Als de spoedeisendheid vanwege gevaar of hinder onvoldoende onderbouwd is kun je bezwaar maken tegen spoed.

  Bezwaar tegen spoed

 • Geen termijn
  Er geldt een APV, je bent persoonlijk schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat je fiets verkeerd gestald staat en er is je verzocht maatregelen te nemen (label aan je stuur of sticker op de fiets). Maar er is geen termijn gesteld waarbinnen je je fiets moet verwijderen. De gemeente beroept zich ook niet op spoed omdat je fiets gevaarlijk of hinderlijk gestald stond. In dat geval kun je bezwaar maken tegen het ontbreken van een gestelde termijn.

  Bezwaar tegen ontbreken gestelde termijn

 • Geen redelijke termijn
  Er geldt een APV en je bent persoonlijk schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat je fiets verkeerd gestald staat, er wordt je verzocht maatregelen te nemen en er is een termijn gesteld waarbinnen je je fiets moet verwijderen (label aan je stuur of sticker op je fiets). Maar de termijn is onredelijk.
  De gemeente moet in principe een redelijke termijn stellen waarop je je overtreding (zonder sanctie) ongedaan kunt maken. Over wat een redelijke termijn is, valt te twisten. Een uur de tijd om je fiets weg te halen bij een stationsstalling lijkt in ieder geval niet redelijk. Als er geen redelijke termijn in acht is genomen kun je bezwaar maken tegen redelijk termijn.

  Bezwaar tegen onredelijke termijn

 • Onvolledige beschikking
  Er een APV geldt, maar de persoonlijke schriftelijke aanmaning is niet volledig. Op het label aan je stuur of de sticker op je fiets staat niet vermeld dat je een overtreding hebt begaan of er staat niet vermeld dat je de overtreding ongedaan moet maken of beide. Een label aan je fiets met de mededeling ‘U moet uw fiets binnen 24 uur verwijderen, anders wordt hij weggehaald’, is dus onvolledig. Wat ontbreekt is de mededeling dat je ten onrechte je fiets op die plek geparkeerd hebt. Als er alleen maar aangekondigd wordt ‘Uw fiets staat buiten het rek gestald en hij wordt binnen 24 uur verwijderd’, is dat ook onvolledig. Wat ontbreekt is het verzoek om maatregelen te nemen tegen het buiten het rek gestald staan. In deze gevallen kun je bezwaar maken tegen onvolledige beschikking.

  Bezwaar tegen onvolledige beschikking

De mogelijkheden staan ook in een stroomdiagram (pdf file).

Bijzondere gevallen

 • Parkeerverbod
  Er geldt alleen een fietsparkeerverbod (blauw rond bord met een rode rand en daarbinnen een fiets en bromfiets). Als er een fietsparkeerverbod geldt, dan mag je alleen beboet worden. De boete moet op naam uitgeschreven worden. Is je fiets weggesleept terwijl er een fietsparkeerverbod geldt, dan kun je geen bezwaar maken. Wij raden aan in dat geval aangifte van fietsdiefstal te doen.
 • Geen parkeerverbod, geen APV, geen spoed
  Er geldt geen fietsparkeerverbod, er is geen APV van toepassing en de gemeente beroept zich niet op spoed omdat je fiets hinderlijk of gevaarlijk gestald stond. Toch is je fiets verwijderd door de gemeente. Omdat bezwaar maken in dit geval niet mogelijk is raden wij aan aangifte van fietsdiefstal te doen.

Mochten er in deze bijzondere gevallen problemen met de aangifte van fietsdiefstal ontstaan, dan kun contact opnemen met de Fietsersbond via [email protected] of telefonisch 030-2918171.

Hoe dien je een bezwaar in?
Je moet binnen 6 weken na het wegslepen van je fiets je bezwaarschrift bij het college van Bestuur en Wethouders (B&W) van de gemeente indienen. Het is van belang dat je later kan bewijzen wanneer je je bezwaar hebt ingediend hebt. Daartoe zijn twee mogelijkheden:

 • Je geeft het bezwaar persoonlijk af bij het gemeentehuis en vraagt expliciet om een bewijs van ontvangst. Meestal word je dan doorverwezen naar de postkamer.
 • Je verstuurt de brief aangetekend. Dat kost zo’n 7 euro.

Hoe gaat het dan verder?
Meestal komt er een hoorzitting van de bezwaarcommissie, waarvoor je een uitnodiging krijgt. Tijdens de hoorzitting kun je je bezwaar mondeling toelichten.
De bezwaarcommissie adviseert vervolgens het college van B&W. Die moeten binnen 10 weken besluiten of ze je bezwaar gegrond of ongegrond vinden en hoeveel schadevergoeding ze willen toekennen. Deze termijn wordt in de praktijk overigens zelden gehaald. Bij forse termijnoverschrijdingen kan je de rechter inschakelen.
Wanneer B & W je bezwaar ongegrond verklaren, of gegrond maar niet het hele schadebedrag toekennen en je bent het daar niet mee eens, kun je naar de rechter stappen (in beroep gaan). Hoe dat moet, staat meestal onder aan het besluit op bezwaar dat je van de gemeente krijgt. Dit beroep moet je doen binnen 6 weken na de uitspraak van het college van B&W.

Afschrift voor de Fietsersbond
Graag krijgen wij een afschrift van je bezwaarschrift. Op die manier kan de Fietsersbond in de gaten houden waar er problemen zijn. Uiteraard horen we ook graag de afloop. Je kan de afschriften sturen aan [email protected] of naar Fietsersbond, t.a.v. Fiets en Recht, Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE Utrecht. De Fietsersbond is helaas niet in staat om individuele leden bij een eventuele rechtsgang te begeleiden.

Verder lezen:

Wanneer is mijn fiets ten onrechte verwijderd?