Wegslepen en wegknippen van fietsen

Fietsen die gevaarlijk gestald staan kunnen door de gemeente met spoed verwijderd worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat nooduitgangen, blindengeleidestroken en voetgangersdoorgangen toegankelijk blijven.

Label fietsparkeren
Beeld-auteur: Maarten Hartman

Vanwege de spoedeisendheid gelden er in dat geval minder strenge eisen dan bij een gewoon foutgeparkeerde fiets.

Gevaarlijk gestald
Nederlandse gemeentes hebben op grote schaal hun toevlucht genomen tot het met spoed verwijderen van fietsen, ook waar deze niet gevaarlijk gestald zijn. De rechter oordeelt nu dat het dan wel noodzakelijk is om het spoedeisend belang aan te tonen, een standpunt dat de Fietsersbond al jarenlang huldigt. Wanneer de gemeente dat niet kan of nalaat, dient de fiets gewoon op de normale wijze verwijderd te worden. De overtreder dient eerst gewaarschuwd te worden dat de fiets foutgeparkeerd staat en een redelijke termijn te krijgen om zijn fiets alsnog goed te stallen.

Tekort aan fietsparkeerplaatsen
Al jaren worden fietsers bij grote en middelgrote stations geconfronteerd met een groot tekort aan fietsenrekken. Hierdoor wordt het voor fietsers vaak onmogelijk om de fiets in een rek te parkeren. Alleen al op station Utrecht CS zijn er 10.000 fietsparkeerplaatsen te weinig. Landelijk is het tekort totaal zeker 200.000 plaatsen. Zolang er grote tekorten heersen, zou de overheid terughoudend moeten zijn met het verwijderen van foutgeparkeerde fietsen en zich moeten concentreren op het creëren van extra stallingplaatsen. Slechts die fietsen die daadwerkelijk gevaar veroorzaken moeten met spoed worden weggeknipt.

De rechtbank van Utrecht heeft een fietsster uit de die stad in het gelijk gesteld en een schadevergoeding toegekend. De fietsster had bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Utrecht om haar bij het station geparkeerde fiets ‘met spoed’ weg te knippen. Dit omdat de fiets volgens de gemeente gevaarlijk stond. De bestuursrechter zag dat anders.

Fietsers die geconfronteerd zijn met ten onrechte verwijderde fietsen kunnen bezwaar maken bij de gemeente en hun schade claimen. Voorbeeldbrieven voor een bezwaarschrift zijn elders op onze website te vinden