Eline

Eline de Geus

Stagiair Integrale Veiligheidskunde

Mijn naam is Eline de Geus ik ben vierdejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens een gastcollege in mijn minor ‘Traffic Psychology’ aan de NHL Stenden maakte ik kennis met de Fietsersbond. Direct was mijn interesse gewekt en ik nam na het afronden van deze periode contact op: zodoende zijn we nu hier!

Ik houd mij in mijn stage bezig met de perikelen die spelen rondom fietspaaltjes en andere obstakels op fietspaden. Met name gericht op het raakvlak tussen CROW-richtlijnen en wegbeheerdersaansprakelijkheid. Het is een interessant onderwerp waar veel verschillende invalshoeken een rol spelen. Het gevaar dat ontstaat bij het plaatsen van een fietspaaltje is iets wat niet altijd onder de aandacht ligt bij wegbeheerders.

Het doel van mijn stageopdracht is om dit veiligheidsprobleem te agenderen bij stakeholders en actoren. Op deze manier wordt de eerste stap gezet naar een veiligere fietsinfrastructuur.