header-stalling

Waarom de Fietsersbond tegen een helmplicht voor fietsers is

In Nederland laait af en toe de discussie op over een helmplicht voor fietsers. De Fietsersbond heeft gerede twijfel over nut en noodzaak van een dergelijke maatregel, en maakt zich ernstig zorgen over de negatieve effecten van verplichte fietshelmen in Nederland Fietsland.

Fietsen in Nederland is veilig. Bijna elke Nederlander stapt wel eens op de fiets  zonder zich direct onveilig te voelen. En daarmee zijn we vrijwel uniek. De Nederlandse ongevalscijfers behoren voor fietsers tot de laagste in de wereld. De kans om als fietser in het verkeer om te komen is miniem. Toch blijven wij als Fietsersbond onvermoeibaar strijden voor nog meer fietsveiligheid.

Ook overheden vinden fietsveiligheid belangrijk en komen geregeld met actieplannen, beleidsdocumenten en bewustwordingscampagnes. Regelmatig wordt hierin geopperd dat Nederlanders misschien maar eens een fietshelm moeten gaan dragen, al dan niet verplicht. Mensen moeten zich volgens deze plannen immers beschermen tegen ieder onheil, ook al is het risico nog zo klein. Bijkomend voordeel: het is voor de beleidsmakers geen dure maatregel: fietsers kopen de helm tenslotte zelf.

Veilig gevoel?

Nu is er niets tegen mensen die er zelf voor kiezen een fietshelm op te zetten omdat ze zich dan veiliger voelen. Als je je zeker voelt, dan fiets je veiliger. Voor sommige groepen kan het zelfs verstandig zijn om een helm op te zetten, bijvoorbeeld voor senioren op een e-bike. Helaas is inmiddels meermaals gebleken dat mensen dwingen om een helm op te zetten ook een averechts effect heeft. Mensen gaan minder fietsen.

Fietsen wordt door een helmplicht meer ervaren als een gevaarlijke bezigheid, iets waar je bang voor moet zijn. Met de fiets op pad wordt ook ingewikkelder. Wat doe je immers met die helm als je hem niet op hebt? En wat doe je als je de helm vergeet of als hij gestolen wordt? Allemaal factoren – al dan niet terecht – die het kiezen voor de fiets minder makkelijk maken.

Onderzoek: minder fietsen

Poppetje met fietshelm
Beeld-auteur: Pixabay/Erika Wittlieb

In diverse landen blijkt dan ook dat mensen in landen met een helmplicht veel minder snel en minder vaak de fiets pakken. Ze gaan in plaats daarvan wandelen, maar vooral met het openbaar vervoer, met de auto of ze blijven thuis. Ook een recent Nederlands onderzoek (2021) wijst uit dat Nederlanders verwachten veel minder te gaan fietsen bij een helmplicht. Deze ontwikkelingen hebben in totaal een negatief effect, zowel op het fietsgebruik als de op de volksgezondheid. Nu is fietsen geen doel op zich, maar voor een maatregel die de volksgezondheid juist moet vergroten is dit toch een ongewenst neveneffect.

Helpt het?

vvtt

Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Jaarlijks komen er meer dan 200 fietsers om in het verkeer. In 2020 waren dat er voor het… Lees meer

Natuurlijk kun je beargumenteren dat dit een offer is dat we moeten brengen om tot nul verkeersslachtoffers te komen. Minder, maar veiliger fietsen, is dat dan niet een idee? De Fietsersbond zet daar zijn vraagtekens bij. Fietsveiligheid bestaat namelijk voor een groot deel uit safety in numbers: het is zo veilig in Nederland omdat er zoveel gefietst wordt. Dat zorgt voor goed onderhouden fietsroutes, automobilisten die rekening houden met de fiets en een groot gevoel van veiligheid. Een afnemende hoeveelheid fietsers zou wel eens kunnen leiden tot onveiliger fietsen.

Daarnaast is de vraag of de helm nu de meest ideale maatregel is. Helmen beschermen namelijk tegen een zeer specifiek soort ongeval: een botsing van het hoofd met een relatief lage snelheid. In totaal wordt bij 13% van het aantal ernstige ongevallen hersenletsel geconstateerd. Door eerst energie te steken in andere maatregelen, bijvoorbeeld veiliger infrastructuur, lagere snelheden voor auto’s en betere fietslessen, voorkom je ook andere ongevallen. Je pakt de oorzaak aan in plaats van het gevolg.

Daarom pleit de Fietsersbond nog steeds vol overtuiging tegen een helmplicht voor fietsers.