Samen met fietsers gevaarlijke punten inventariseren

CDA beste fietspartij van Gelderland

Het CDA heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Gelderland de beste plannen voor de fietser, op korte afstand gevolgd door GroenLinks.

Scores Gelderland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Gelderland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

In de verkiezingsprogramma’s is vooral aandacht voor de combinatie fiets + OV, de uitbreiding van het fietsnetwerk en verkeersveiligheid. Het CDA en GroenLinks blijken het meest fietsvriendelijk met een score uitstekend. ChristenUnie, de SP en Partij voor de Dieren scoren goed. Het CDA wil dat de provincie samen met inwoners, gemeenten en regio’s gevaarlijke punten op het Gelderse wegennet inventariseert en plannen maakt om ze veiliger te maken. Daarbij wil de partij scholen, maar ook organisaties als de Fietsersbond betrekken. Het CDA benoemt dat van de dagelijkse verkeersbewegingen in Gelderland 35% op de fiets en 4% met het openbaar vervoer is. Dit staat volgens het CDA niet in verhouding met het geld wat geïnvesteerd wordt in fietspaden.

GroenLinks vindt dat Provincie Gelderland moet zorgen voor comfortabele, veilige fietsroutes voor alle soorten fietsen bij woon-werkverkeer en voor recreatief gebruik. Daarbij hoort ook aandacht voor de snelheidsverschillen tussen de verschillende soorten fietsen. De partij wil het oversteken van provinciale wegen door fietsers en voetgangers veiliger maken door de snelheid van het autoverkeer te verlagen, beveiligde oversteekplaatsen te creëren, fietsers vaker en langer groen te geven en waar nodig fietstunnels en -bruggen aan te leggen.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Gelderland blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.” 

Categorieën