header-doortrappen

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen. Goed fietsbeleid houdt de provincie groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven om voor een fietsvriendelijke partij te kiezen. Voor politieke partijen is de uitkomst hopelijk een stimulans om meer aan de fietser te denken in hun programma. Je leest hier de scores per provincie terug.