Provincie Flevoland scoort laag in vergelijking met andere provincies

ChristenUnie beste fietspartij van Flevoland

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Flevoland de beste plannen voor de fietser.

Scores Flevoland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Flevoland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

In vergelijking met andere provincies scoren de verkiezingsprogramma’s in Flevoland op het gebied van fietsen laag. In de programma’s is weinig ambitie voor de fiets en worden er geen concrete plannen genoemd. Wel komt uitbreiding van het fietspadennetwerk bij meerdere partijen als wens aan bod.

ChristenUnie blijkt het meest fietsvriendelijk met een score uitstekend. SGP en Partij voor de Dieren scoren goed. ChristenUnie wil dat Flevoland ruimte maakt voor voetgangers en fietsers in haar provinciaal beleid en bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. Er moet meer aandacht komen voor de verkeersveiligheid op provinciale wegen en specifiek voor het voorkomen van ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers. De SGP benoemt de grotere variatie aan snelheden op de fietspaden. Daarom wil de SGP meer ruimte voor de fiets waarbij de provincie verantwoordelijk is voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van fietsnetwerken.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Flevoland blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

Met de analyse geeft de Fietsersbond geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid,” aldus Wim Bot, woordvoerder Fietsersbond. “Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.”

Categorieën