Investeren in ambitieus fietsbeleid belangrijk voor bereikbaarheid en gezondheid

ChristenUnie beste fietspartij van Groningen

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Groningen de beste plannen voor de fietser, gevolgd door GroenLinks.

Scores Groningen bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Groningen bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

In de verkiezingsprogramma’s wordt de fiets bij een aantal partijen op 1 gezet. Er is vooral aandacht voor de uitbreiding van het fietsnetwerk, verkeersveiligheid en onderhoud. ChristenUnie scoort bovengemiddeld hoog in de provincie Groningen. Ook GroenLinks blijkt zeer fietsvriendelijk met een score uitstekend. De SGP, D66 en de Partij voor de Dieren scoren goed. Het programma van de ChristenUnie eindigt landelijk zelfs op de derde plek qua beste programma’s.

De ChristenUnie vindt dat de provincie Groningen in het fietsbeleid rekening moet houden met alle doelgroepen; de fietsforens, kinderen en jongeren, de oudere fietser, de recreatieve fietser, de sportieve fietser en de logistieke fietser. In het programma wordt benoemd dat de provincie Groningen al veel geld geïnvesteerd heeft in doorfietsroutes naar Groningen Stad, het verbeteren van bestaande fietsroutes en de aanleg van nieuwe fietsroutes door de hele provincie. De partij wil blijven investeren in ambitieus fietsbeleid, want dit betaalt zich terug in bereikbaarheid en gezondheid.

GroenLinks haalt in het verkiezingsprogramma de gezondheidswinst en milieuvriendelijkheid van fietsen aan. De partij wil minder plek voor de auto en ruim baan voor de fiets. Het hoge aantal vrachtwagens en bezorgbusjes kan deels worden vervangen door fietsbezorgers en hubs moeten makkelijker bereikbaar zijn per fiets

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Groningen blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Categorieën