Provincie Limburg scoort laag in vergelijking met andere provincies

ChristenUnie beste fietspartij van Limburg

De ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Limburg de beste plannen voor de fietser, gevolgd door Partij voor de Dieren.

Scores Limburg bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Limburg bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

Hoewel de Provincie Limburg het fietsgebruik wil aanmoedigen en fietsen aantrekkelijker wil maken, scoren alle Limburgse verkiezingsprogramma’s opvallend genoeg onder het landelijk gemiddelde. Geen van de partijen weet de score ‘uitstekend’ te behalen. De beste score voor fietsvriendelijkheid voor de ChristenUnie is af te lezen aan de twee fietsers op de voorzijde van het verkiezingsprogramma. Fietsen (en wandelen) heeft volgens de ChristenUnie niet alleen een recreatieve functie, maar is steeds vaker de eerste keus voor verplaatsing of korte en middellange afstanden. Ook de Partij voor de Dieren wil dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer voorrang krijgen in de provincie. De provincie moet volgens de partij gebruik van innovatief vervoer zoals deelfietsen stimuleren.

De Partij van de Arbeid benadrukt dat Limburg vooral een wielerprovincie is en dat er als fietsprovincie nog veel te winnen valt. De PvdA legt de nadruk op meer bescherming voor schoolgaande fietsers en vraagt om aandacht voor toegenomen snelheidsverschillen tussen diverse typen fietsers. Lokaal Limburg wil dat er wordt doorgegaan met het daadwerkelijk aanleggen van snelle fietsverbindingen.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Limburg blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Categorieën