Provincie Noord-Holland scoort hoog in vergelijking met andere provincies

ChristenUnie beste fietspartij van Noord-Holland

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Noord-Holland de beste plannen voor de fietser. Ook D66 en GroenLinks scoren uitmuntend.

Scores Noord-Holland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Noord-Holland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

Het programma voor Noord-Holland van de ChristenUnie is (samen met het programma van die partij voor Utrecht) landelijk het meest fietsvriendelijk. De ChristenUnie geeft prioriteit en meer ruimte aan het verplaatsen per fiets. Zo wordt gepleit voor fietsbruggen over het IJ in Amsterdam voor fietsers (Sprong over het IJ) en moeten schoolomgevingen autoluw worden ingericht zodat kinderen en jongeren veilig en zelfstandig naar school kunnen.

D66 vindt dat provincie Noord-Holland een sleutelrol heeft in het verbeteren van het fietsnetwerk. Gescheiden fietsstroken en veilige kruisingen waarbij fietsers elkaar niet tegenkomen, hebben op drukke trajecten de voorkeur. GroenLinks wil dat mensen vaker de auto laten staan, en reizen met fiets of ov.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Noord-Holland blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Categorieën