Aandacht voor fietsroutes, -pompen en -laadstations

ChristenUnie beste fietspartij van Zeeland

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Zeeland de beste plannen voor de fietser. GroenLinks, PvdA en SGP scoren ook hoog op fietsvriendelijkheid.

Scores Zeeland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Zeeland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

ChristenUnie scoort uitmuntend met het verkiezingsprogramma in de provincie Zeeland. De partij wil het gebruik van de fiets stimuleren als alternatief voor de auto bij zakelijke kilometers. Daarnaast wil ChristenUnie Zeeland ook op het gebied van sport en recreatie meer aandacht voor de fietser. Zo moet het netwerk van fietsroutes uitgebreid worden waarbij ze voorzien moeten worden van fietspompen en fietslaadstations.

De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben een gezamenlijk programma in de provincie Zeeland. De partijen stellen voor de fietsvoetveer Vlissingen-Breskens gratis te maken. Ook willen de partijen een haalbaarheidsonderzoek voor een fietsvoetveer tussen de eilanden Tholen, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland. Het CDA wil een regeling voor Zeeuwen om voordelig een elektrische fiets aan te schaffen en zo het fietsgebruik te bevorderen.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Zeeland blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Categorieën