Fietsen en gezondheid

De Fietsersbond maakt werk van fietsen en gezondheid

Vrouw op de fiets

Dat fietsen gezond is, dat weten we allemaal. Het is een laagdrempelige manier om aan je dagelijkse beweging te komen. Maar om die gezondheidswinst maximaal te verzilveren is nog wel wat werk te doen. De Fietsersbond werkt met deskundigen uit diverse medische werkvelden om de grote potentie van de fiets voor de gezondheid nog groter te maken.

We waren dan ook blij met het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, waarin op grote schaal is gekeken naar de relatie van gezondheid en de fiets. Als Fietsersbond staan wij met open armen klaar om de resultaten van ieder nieuw gezondheidsonderzoek aan de waslijst toe te voegen. Er zijn zo in grote (inter-)nationale onderzoeken, indrukwekkende cijfers gegenereerd die dit onderstrepen en de opmaat zijn geweest voor onze huidige programma’s rondom fietsen en gezondheid.

Overzicht gezondheidswinst
Beeld-auteur: Cornée Zeelenberg

Naarmate Nederlanders meer afstand afleggen met de fiets, stijgt de ervaren gezondheid. Het omgekeerde geldt ook, dus een afname in afgelegde fietsafstand leidt tot een minder gezond gevoel. Het reizen met de elektrische fiets of te voet blijkt geen effect te hebben op de ervaren gezondheid. Ook voor mensen met obesitas geldt dat ze zich gezonder voelen als ze meer fietsen.

Met de fietsplannen, bovengenoemde cijfers en het opgestelde preventieakkoord in de hand, zijn we bij de Fietsersbond begonnen om op te schalen naar meerdere domeinen waarin de fiets ingezet kan worden in het kader van gezondheid.

Breed inzetbaar

Het preventieakkoord benoemt de fiets als belangrijk inzetmiddel om preventief aan de volksgezondheid te werken. Wij hebben dit uitgebreid met een programma waarmee we breder kijken dan alleen de passieve preventieve gezondheidswinst. We gaan juist kijken hoe de gezondheidswinst door middel van actieve en gerichte inzet te bewerkstelligen is.

We schalen op naar alle domeinen waarin de fiets impact heeft op gezondheid:

Fietsgezondheidscirkel transparant
Beeld-auteur: Cornée Zeelenberg

Met een groep vooraanstaande medisch specialisten, paramedici, huisartsen, gedrags- en beweegwetenschappers, onderwijs en fietsindustrie zetten we nu in op onderzoek en ontwikkeling in de verschillende medische velden. Om zo in ieder veld de unieke kwaliteiten van de fiets actief te kunnen benutten. Vanuit de passieve gezondheidswinst die iedere fietsrit bij normaal gebruik biedt, werken we nu toe naar gerichte interventies in de medische velden preventie, amplitie, prehabilitatie, curatie en revalidatie.

Nieuw gereedschap

Schema aandoeningen op wit
Beeld-auteur: Cornée Zeelenberg

Zo maken we van de fiets een nieuw gereedschap in ieders bagage en vooral ook in de dokterstas. Door de onderzoeksresultaten en gezondheidswinsten te vangen in gerichte behandelplannen, kunnen (huis-) artsen, fysiotherapeuten, sport- en revalidatieartsen de fiets voorschrijven rondom behandelingen en behandelprotocollen, zoals bijvoorbeeld bij spierziektes, behandeling van zaadbalkanker en anderen groepen die zich hier volgens die medisch experts voor lenen.

De Fietsersbond heeft al hard gewerkt aan de schaalsprong van de fiets in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, maar deze ambitie van de Fietsersbond gaat hand in hand met de ambitie van de volksgezondheid, zoals benoemd in het preventieakkoord.

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is een uitwerking van de gedeelde ambities van gemeentes, provincies, vervoersregio’s en het Rijk om een concrete en structurele schaalsprong voor de fiets te maken. Met deze concrete ambities levert het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een onmisbare schakel in het werken aan het klimaatakkoord, preventieakkoord en de transitie naar een duurzame mobiliteit.

De politiek heeft met het preventieakkoord en het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een paar mooie handvaten voor de formatie. Nu nog doortrappen.

Categorieën

Ernest van den Bemd

Ernest van den Bemd

Manager Fietsschool 2018 - 2022

Het ultieme fietsgeluk ervaar ik zowel als ik op mijn houten stadsfiets door de stad slenter en als ik op mijn racefiets zoef op de Toscaanse heuvels op weg naar een ristretto met een dolce. Ik wil bereiken dat mensen zo vroeg en zo lang mogelijk comfortabel en veilig kunnen en willen fietsen. Iedereen moet binnen het mogelijke plezier kunnen beleven en daar profijt van hebben, ook de mensen die tegenwind ervaren in de vorm van een aandoening of ziekte waar we de fiets dan curatief of als revalidatiemiddel gaan gebruiken.