Thema: The freedom of cycling

Onvergetelijke Velocity 2017

1500 deelnemers uit 80 landen

Fietsersbond op Velocity

De Fietsersbond was ruim vertegenwoordigd op Velocity 2017. Beleidsmedewerker Wim Bot zet op een rijtje wat we daar deden.

Vorige week was het eindelijk zover: het grote internationale fietscongres Velo-city was terug in Nederland, voor velen het fietsparadijs van de wereld. Arnhem-Nijmegen was erin geslaagd de concurrenten achter zich te laten, met als thema The Freedom of Cycling. Vijftienhonderd enthousiaste deelnemers luisterden naar interessante verhalen, leerden de Nederlandse fietsinfrastructuur in de praktijk kennen en ontmoetten elkaar. Het congres zat boordevol inspirerende plenaire toespraken en deelsessies, met veel nadruk op de vrijheid van het fietsen en het geluk dat dat met zich meebrengt.

De Fietsersbond was vanaf het allereerste begin nauw betrokken bij de kandidatuur van Arnhem-Nijmegen. In 2013 voerde ik tijdens de editie in Wenen al de eerste lobbygesprekken met de Velo-citydirectie en we waren inhoudelijk nauw betrokken bij het opstellen van zowel het plan en als het programma.

Jaap Kamminga
Jaap Kamminga van de Fietsersbond vertelt over de Fietsstadverkiezingen nieuwe stijl

Snelfietsroutes

Tijdens het programma zelf hadden we een stevige inbreng. Onze voorzitter Franc Weerwind was een van de burgemeesters in een bijzondere meeting met EU-commissaris Bulc. Directeur Saskia Kluit stond in een sessie over de rollen van overheden en maatschappelijke organisaties naar aanleiding van het Rijnwaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. Ook nam zij deel aan een geanimeerde discussie over kansen en bedreigingen van de speed pedelec. Met haar Deense collega Klaus Bondam besprak ze wat er met zelfsturende voertuigen op ons af komt. Jaap Kamminga nam deel aan een sessie over het HEAT-instrument van de Wereldgezondheidsraad over de gezondheidsvoordelen van fietsen èn aan een sessie over het benchmarken van fietssteden. Ondergetekende vertelde in een deelbijeenkomst met vertegenwoordigers uit Vlaanderen, Colombia en Brazilië over geschiedenis en heden van de belangenbehartiging van de Nederlandse Fietsersbond. Ook zat ik een geanimeerde en drukbezochte sessie voor over het proces rond snelfietsroutes in Nederland en één over fietslessen aan vluchtelingen in Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en Canada. Kees Bakker (Testkees) liet op locatie zien hoe hij consumentesten doet. En in het post-programma vertelde Peter van Bekkum in Utrecht over de rol van de Fietsersbond.

Burgemeesters tijdens velocity
Onze voorzitter Franc Weerwind (2de rij van voren, 4de van links) was een van de burgemeesters in een bijzondere meeting met EU-commissaris Bulc

Monument voor het fietsende kind

Saskia Kluit tekende verder overeenkomsten met Zuid-Holland (driejarige samenwerkingsovereenkomst met Fietsersbond), Goudappel (samenwerking met de Fietsrouteplanner) en een initiatief voor een monument voor het fietsende kind. Ten slotte overhandigde zij een exemplaar van het nieuwe Fietsersbond-boekje over scenario’s voor de fiets in 2040 aan de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen.

Vrijwilligers van de Fietsersbond hielpen mee met de praktische begeleiding op het congres, tijdens de Mass Bike Parade en bij de grote fietstocht op woensdag in een zonovergoten Amsterdam.

Ovationeel applaus

Aan het eind van de conferentie noemde voorzitter Manfred Neun van de European Cyclists’ Federation de grote rol die de Fietsersbond heeft gespeeld en nog speelt in het Nederlandse fietsbeleid. Daarop volgde een hartverwarmend ovationeel applaus van de zaal. Maar misschien nog wel mooier was dat allerlei deelnemers uit het buitenland ons na afloop oprecht kwamen bedanken voor het fietsklimaat in Nederland en het congres.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur