ChristenUnie en GroenLinks beste fietspartijen Utrecht

Fietsers zijn het beste af in provincie Utrecht

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Utrecht de beste plannen voor de fietser. Ook GroenLinks scoort zeer hoog op fietsvriendelijkheid.

Scores Utrecht bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Utrecht bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. Utrecht scoort het beste van alle provincies op aandacht voor de fietser in verkiezingsprogramma’s.

Het programma voor Utrecht van de ChristenUnie is (samen met het programma van die partij voor Noord-Holland) landelijk het beste. De ChristenUnie maakt ruim baan voor de fiets en investeert in doorfietsroutes in de provincie Utrecht. De partij benoemt dat inwoners meer zijn gaan fietsen en verwacht ook in de toekomst een groei (een verdubbeling van het fietsgebruik in 2030 ten opzichte van 2011). Er blijven investeringen nodig voor de fietsinfrastructuur en dus meer geld van het Rijk voor fietsprojecten van de provincie. De ChristenUnie noemt concreet projecten als de verbreding van het fietspad langs de Demkabrug in Utrecht, de fietsbrug over de A12 ter hoogte van Bunnik, het behoud van het fietsveer bij Nieuwer ter Aa en een fietsvriendelijke verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen.

GroenLinks wil beschikbaar gesteld subsidiegeld reserveren voor de verbetering van fietsvoorzieningen, als een geplande uitbreiding of aanpassing van autowegen niet doorgaat. GroenLinks zet ook in op het stimuleren van fietsstraten en het verhogen van de fietsveiligheid in het buitengebied.

Ook de PvdA en D66 scoren uitmuntend in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De PvdA wil meer aandacht voor klimaatvriendelijke mobiliteit om zo een klimaatneutrale provincie te verwezenlijken. De partij pleit voor het versneld voltooien van een netwerk doorfietsroutes en meer gratis fietsenstallingen, maar ook voor een publiekscampagne om veilig gedrag bij verschillende groepen fietsers te stimuleren. D66 wil dat de provincie actief anonieme fietsdata gebruikt om snel knelpunten op fietspaden te signaleren en aan te passen.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Utrecht blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

Goed fietsbeleid en goede fietsmaatregelen houden de provincie Utrecht groen, leefbaar en bereikbaar. Bovendien draagt fietsen bij aan de gezondheid,” aldus Casper Langerak, woordvoerder Fietsersbond provincie Utrecht. “Als fietsen je aan het hart gaat, helpt deze vergelijking je. Voor een twijfelende kiezer kan het net de doorslag geven om op een fietsvriendelijke partij te stemmen. Voor de politieke partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Categorieën