Inzicht in fietsbeleid partijen met de Fietsersbond Fietswijzer Fryslân

GrienLinks en D66 beste fietspartijen van Fryslân

GrienLinks en D66 hebben van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Fryslân de beste plannen voor de fietser. De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

Scores Fryslan bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Fryslan bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

GrienLinks en D66 blijken het meest fietsvriendelijk met een score uitstekend. Partij voor de Dieren en BBB Fryslân scoren goed. Een aantal partijen heeft niets over de fiets te melden.

D66 benadrukt in hun programma dat ieder jaar meer Friezen op de fiets naar school en naar het werk gaan. Als dat niet lukt, wil D66 meer geld voor fietsbeleid. De partij wil een netwerk van fietssnelwegen aanleggen tussen Sneek, Joure, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Franeker en Harlingen. GrienLinks wil dat de provincie fietsers en voetgangers op één zet. Snelfietsroutes en veilige fietsroutes kunnen ervoor zorgen dat mensen de auto vaker laten staan én zijn goed voor het toerisme.

Hoewel de meeste partijen zeggen dat meer bewegen belangrijk is, zijn er nauwelijks concrete voorstellen in de verkiezingsprogramma’s te vinden die fietsen (of wandelen) stimuleren. De FNP (Fryske Nasjonale Partij) scoort slecht in de vergelijking, maar benadrukt dat de opkomst van de elektrische fiets vraagt om goede fietsenstallingen en mogelijkheden om accu’s op te laden.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Friesland blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan onze vergelijking net de doorslag geven en hopelijk is het een stimulans voor politieke partijen om meer aan de fietser te denken in hun programma.”

Fietsersbond Fietswijzer

Fietswijzer Fryslân
Fietsersbond Fryslân ontwikkelde voor de Provinciale Statenverkiezing een stemwijzer met tien stellingen. Via de Fietswijzer Fryslân ontdek je zo welke politieke partij het beste bij je past als het om fietsen gaat. “Het is voor het eerst dat we een Fietswijzer hebben gemaakt voor de verkiezingen,” aldus Kees Mourits, woordvoerder Fietsersbond Fryslân.

“Het grote voordeel van de Fietswijzer is dat we van de deelnemende partijen in Fryslân extra informatie hebben ontvangen over hun standpunten met betrekking tot de fiets. Ze moesten hierdoor nadenken over onderwerpen die in het verkiezingsprogramma niet aan bod komen, zoals het al dan niet verhogen van de opcenten en een fiets voor ieder kind.” Vul hier de Fietswijzer in.

Fietsersbond Fietswijzer Fryslân: Kies voor de fiets!

Ontdek aan de hand van tien stellingen welke politieke partij het beste bij je past als het om fietsen gaat.

Vul in

Het Grote Fiets- en Wandeldebat op 9 maart 2023
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing organiseren VVN, Stichting SBV, Wandelnet, ANWB en de Fietsersbond op donderdag 9 maart 2023 het Grote Fiets- en Wandeldebat. Geven we in nieuwe wijken voorrang aan fietsers en voetgangers? Zet Fryslân het fietsen en lopen op 1? Deze en meer vragen worden besproken met de lijsttrekkers van diverse politieke partijen.

Het debat wordt geleid door Ankie van Dijk (directeur Wandelnet) en Esther van Garderen (directeur Fietsersbond). De avond wordt ingeleid door hoogleraar Erik Scherder. Het debat vindt vanaf 19.30 uur plaats in Theater de Bres, Schoolstraat 4 te Leeuwarden. Meer informatie en aanmelden.

Categorieën