Weinig aandacht voor de fiets

GroenLinks beste fietspartij van Noord-Brabant

GroenLinks heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Noord-Brabant de beste plannen voor de fietser. De programma’s in Noord-Brabant scoren lager dan het landelijk gemiddelde op fietsvriendelijkheid.

Scores Noord-Brabant bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Noord-Brabant bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

In de verkiezingsprogramma’s is weinig ambitie voor de fiets en worden er geen concrete plannen genoemd. Er is wel aandacht voor de uitbreiding van het fietsnetwerk en verkeersveiligheid. Onderwerpen als inclusiviteit, onderhoud en innovatie worden amper genoemd. GroenLinks scoort als enige partij in de provincie Brabant uitstekend qua fietsvriendelijkheid. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP en Partij voor de Dieren scoren goed.

GroenLinks zet in hun verkiezingsprogramma de fiets op 1 en wil zorgen voor meer en betere fietsroutes en andere fietsvoorzieningen. De provincie geeft wat GroenLinks betreft alleen ruimte voor nieuwe woonwijken als alternatieven voor autogebruik in de ontwerpen het uitgangspunt zijn. Dat betekent investeren in goed openbaar vervoer en doorfietspaden. Afname van het autoverkeer moet een harde voorwaarde zijn voor projecten waar de provincie aan meewerkt.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Noord-Brabant blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.” 

Categorieën