Provincie Zuid-Holland scoort hoog in vergelijking met andere provincies

GroenLinks beste fietspartij van Zuid-Holland

GroenLinks heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland de beste plannen voor de fietser. Ook Partij van de Arbeid en de ChristenUnie scoren uitmuntend.

Scores Zuid-Holland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Zuid-Holland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.

GroenLinks wil een andere verdeling van het verkeersbudget. Autowegen krijgen nu nog een te hoog aandeel van het verkeersbudget en de partij wil de verdeling veranderen in het voordeel van de fiets. Ook bij de PvdA staan het openbaar vervoer en de fiets op één. De PvdA zet in op veiligere fiets(snel)paden en looproutes. Zo wil de partij de verkeersveiligheid verbeteren, zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen en ouders zich veilig kunnen verplaatsen.

De ChristenUnie noemt de fiets duurzaam, gezond en een doelmatige vorm van vervoer voor reizen van 0 tot en met 25 kilometer. De ChristenUnie wil investeren in de uitbreiding van fietssnelwegen en betere fietsvoorzieningen.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Zuid-Holland blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Categorieën