Fietsprojecten bijzonder kostenefficiënt volgens PvdA

Partij van de Arbeid beste fietspartij van Overijssel

De Partij van de Arbeid heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Overijssel de beste plannen voor de fietser, op korte afstand gevolgd door de ChristenUnie.

Scores Overijssel bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Overijssel bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. De programma’s van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren scoren goed.

De PvdA wil de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen een extra impuls geven. Knelpunten en gevaarlijke situaties op de provinciale wegen moeten worden opgelost. In hun programma geeft de PvdA aan dat fietsprojecten bijzonder kostenefficiënt zijn. Met relatief kleine investeringen zijn grote resultaten te bereiken op het gebied van gezondheid, bereikbaarheid en milieu.

De ChristenUnie wil ruimte bieden aan de snelle fietser voor recreatie en woon-werkverkeer. Ook moet veiligheid meer aandacht krijgen. Jongeren moeten veilig op de fiets naar school kunnen en ouderen moeten veilig kunnen blijven fietsen. GroenLinks wil dat de provincie Overijssel samen met buurprovincies, wegbeheerders en in overleg met de Fietsersbond een samenhangend fietshoofdnetwerk vaststelt.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Overijssel blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Categorieën