Uitbreiding doorfietsroutes en ieder kind een fiets

PvdA beste fietspartij van Drenthe

De Partij van de Arbeid heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Drenthe de beste plannen voor de fietser, op korte afstand gevolgd door GroenLinks.

Scores Drenthe bij Provinciale Statenverkiezingen 2023
Scores Drenthe bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. De PvdA en GroenLinks blijken het meest fietsvriendelijk met een score uitstekend.

De PvdA zet de fiets (naast wandelen) op 1 in het mobiliteitsbeleid. Naast vaker genoemde punten als uitbreiding van doorfietsroutes, betere fietsenstallingen en het verwijderen van barrières in het fietsnetwerk besteden ze ook aandacht aan fietsende kinderen. PvdA wil ervoor zorgen dat ieder kind een fiets heeft en goed kan leren fietsen. GroenLinks geeft de fietser, naast openbaar vervoer en voetgangers, voorrang boven de auto. De fietser krijgt, ook letterlijk, zoveel mogelijk voorrang buiten de bebouwde kom.

Het CDA eindigt als derde partij en wil dat fietsers zich veilig voelen op de fiets. De partij wil meer aandacht voor het goed onderhouden en het verlichten van fietspaden. Ook wil het CDA dat Drenthe de nummer 1 recreatieve fietsprovincie van Nederland is.

Ben jij blij met onze inzet?

De Fietsersbond komt op voor jouw belangen als fietser. Daarom hebben we alle programma's voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De vergelijking is niet bedoeld als stemadvies, maar om extra aandacht te vragen voor de fietser: jij dus! Samen kunnen we het fietsklimaat in Drenthe blijven verbeteren.

Steun ons met een donatie

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.” 

Categorieën