Verplicht betaald parkeren van de baan

stationspleinstalling Utrecht, te klein?

Gratis stallingsplaatsen bij stations zijn tot 2020 veiliggesteld. Dat staat in een brief die minister Schultz 24 oktober aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘We zijn heel blij met deze brief’, zegt Wim Bot van de Fietsersbond. ‘Nu staat ondubbelzinnig zwart op wit dat gratis plekken op een maximale afstand van 400 meter van het station behouden blijven. Deze harde toezegging is het resultaat van onze landelijke en plaatselijke acties in het najaar van 2011’, zegt Bot.

Business case
Een jaar geleden zag het er naar uit dat in Utrecht verplicht betaald parkeren zou worden ingevoerd. Utrecht was aangewezen als proeftuin voor het nieuwe stallingsbeleid bij stations. Omdat de combinatie fiets en trein heel populair is, komen er steeds meer mensen op de fiets naar het station. Elk bijgeplaatst rek stroomt meteen vol. Om aan die vraag te voldoen, gaat Utrecht rond het station stallingen bouwen voor 22.000 fietsen. De investeringen bedragen 50 miljoen. Niet alleen de bouw is duur, ook het beheer (wegknippen van fietsen) kost geld.
Om de ‘businesscase’ voor het stallen sluitend te krijgen, wilde de minister gemeenten de vrijheid geven verplicht betaald parkeren in te voeren. ‘Het beginsel dat bij ieder station reizigers hun fiets zowel beveiligd (betaald) als onbeveiligd (gratis) kunnen stallen, laat ik los’, schreef ze in mei 2011 aan de Tweede Kamer.

Internetpetitie
De Fietsersbond voerde daarop actie in Utrecht. Een internetpetitie om gratis stallingen te behouden, leverde binnen een week al meer dan 3000 ondertekenaars op. De Utrechtse gemeenteraad stelde vervolgens dat er gratis plekken moeten blijven bij het station. Bot: ‘Aan de westzijde waar een proef zou komen met alleen betaald parkeren, komen nu 2000 gratis plekken. Dat is een direct gevolg van onze actie.’

Kamermeerderheid
Een Kamermeerderheid zag het verplicht betaald parkeren bij de stations ook niet zitten. De PVV diende een motie in om aan rijksgeld voor fietsenstallingen de voorwaarde te verbinden dat gratis plekken behouden blijven.
Dat is wat nu gaat gebeuren, zegt Bot. ‘Het Rijk zegt: wij betalen 50 procent van de kosten voor de stallingen. Maar dan moeten er gratis plekken behouden blijven. Die voorwaarde geldt tot 2020. Daarna wordt het beleid volledig gedecentraliseerd. Dat is voor ons een punt van zorg. Wij hebben liever dat gemeenten geld krijgen voor goede stallingen bij het station. Dan kun je als Rijk ook eisen stellen over de kwaliteit, het aantal plekken en de openingstijden.’

Altijd gratis plekken
Maar Bot is blij dat bij alle grote stallingenprojecten die de komende jaren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden worden uitgevoerd altijd gratis plekken behouden blijven. ‘Wij zijn natuurlijk niet tegen betaald parkeren. Voor een goede stalling dichtbij het perron mag best geld gevraagd worden. Maar er moeten ook altijd gratis plekken zijn.’

De discussie over betaald parkeren begon in 2009, na een interview met Herman Gelissen (directeur NS Fiets) in de Vogelvrije Fietser: ‘Over tien jaar betaald stallen bij stations’

Lees ook over hogere tarieven voor brede fietsen.

Categorieën