Vught en de vergeten fietsverbindingen

‘We zijn de helft kwijt’

Afbeelding1

Met de fiets kun je overal komen, maar soms moet je wel ver omfietsen. En na grote weg- en spoorprojecten moet je ineens nog verder fietsen omdat geplande tunneltjes geschrapt zijn. ‘We zijn de helft van de verbindingen kwijt.’

In Vught was het alle hens aan dek voor de Fietsersbond. ‘Het bijzondere was dat er tegelijkertijd een groot spoorproject en de verbouwing speelde van een provinciale weg, de N65’, zegt Wim Bot, lobbyist van de Fietsersbond. Grote projecten die honderden miljoenen euro’s kosten. Het spannende was of verbindingen voor fietsers behouden zouden blijven. Hoe gaat zoiets? Wie besluit of een verbinding behouden blijft of dat een tunneltje te duur wordt gevonden? Rijkswaterstaat, ProRail, de gemeente Vught en de provincie Brabant betaalden allemaal mee en bepaalden – in meer of minder mate – of er iets voor de fietsers zou worden gedaan.

Update (26-11-2018): Toch geld voor drie ongelijkvloerse kruisingen in Vught

rijksinfravught.nl_
Bron: rijksinfravught.nl

De lobby van de Fietsersbond werpt zijn vruchten af:

‘Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren hebben afgesproken €37 miljoen extra te willen investeren in de aanpak van de Rijksweg N65 Vught – Haaren.

Deze bijdrage komt bovenop het reeds gereserveerde budget van €108 miljoen voor dit project. Daarmee kunnen nu alle drie kruispunten in Vught ongelijkvloers aangelegd worden en wordt ook de kruising in Helvoirt omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt zonder verkeerslichten. De eerder geplande fietstunnel komt te vervallen’, staat te lezen op rijksinfravught.nl

Hoe verdwijnen fietsverbindingen uit de plannen?

De Fietsersbond besloot vijf jaar geleden de projecten in Vught op de voet te volgen. Vrijwilligers met veel ervaring zouden de onderhandelingen en overleggen zoveel mogelijk bijwonen en goed op de belangen van fietsers letten. En freelance journalist Karin Broer kreeg de opdracht om verslag te doen.

Hoe is het uiteindelijk gegaan? ‘We hadden zes verbindingen en het kan zijn dat er maar drie overblijven. We zijn de helft kwijt. Hoe dat precies is gelopen, is nog steeds mistig. Karin heeft met WOB-verzoeken (zie kader hieronder)  wel geprobeerd daar duidelijkheid over te krijgen. Veel is onleesbaar gemaakt in de documenten. Het blijft moeilijk om de vinger erachter te krijgen. Het punt is dat voor projectmanagers van Rijkswaterstaat en ProRail eigenlijk maar twee zaken belangrijk zijn. Het project moeten binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget worden afgerond. Daar zijn ze op gefocust. Fietstunneltjes kosten tijd en vooral geld. Die dreigen in de onderhandelingen daarom snel uit de plannen te verdwijnen. Er is namelijk geen wettelijke verplichting om verbindingen in stand te houden. Er is een richtlijn dat je om de 500 meter een doorgang moet hebben binnen de bebouwde kom, maar daar mag van afgeweken worden.’ Met twee verbindingen komt overigens het wellicht alsnog goed. Provincie en gemeente willen meebetalen aan een tunnel onder het spoor en voor de N65 komt waarschijnlijk extra geld beschikbaar.

Wat is een Wob-verzoek?
Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als je informatie wilt inzien dan kun je een Wob-verzoek indienen bij de desbetreffende overheidsorganisatie.


vught actie fietsersbond

Vergeten fietsverbindingen bij bouwprojecten, een reconstructie

In Vught spelen grote infrastructurele werken: de verbouwing van de N65 en het grote… lees het hele verhaal.

De lessen van Vught

‘Wat het ook ingewikkeld maakt, is de diversiteit aan partijen in een project. De tijd dat het Rijk 100 procent financierde, is voorbij. Veel partijen betekent complexe onderhandelingen. En wethouders en ambtenaren zijn niet altijd opgewassen tegen de ervaren projectleiders van Rijkswaterstaat en ProRail.’
Vught staat niet op zichzelf. Overal in het land zijn infraprojecten waar de belangen van fietsers in het geding zijn. Wat zijn volgens Bot voor Fietsersbondafdelingen de lessen van Vught?

  1. ‘De voornaamste les is dat je van het begin af aan moet vastleggen wat er moet komen. Overigens weet je het dan nog niet of het goedkomt. De richtlijnen – om de 500 meter een doorgang binnen de bebouwde kom – hebben geen wettelijke status. Projectleiders mogen het naast zich neer leggen.’
  2. ‘Projectleiders moeten beter motiveren waarom ze van de 500 meter-richtlijn willen afwijken. Zo’n motivatie moet een verplichting worden.’
  3. ‘Zorg ervoor dat je vanaf het begin op de hoogte bent van de plannen. Anders blijf je achter de feiten aanlopen. En zorg dat je wordt uitgenodigd om mee te praten.’
  4. ‘Investeer in de stakeholders. Zorg dat je goede contacten hebt met alle partijen.’
  5. ‘Probeer brede coalities te smeden, met wandelorganisaties en de bewoners. Als een dorp in opstand komt, maakt dat indruk op de politiek. Dan bereikt de reuring de Tweede Kamer. Dat maakt meer indruk dat wanneer je voor fietsbelangen opkomt.’

Categorieën

Michiel Slütter, crossmdia

Michiel Slütter

Hoofdredacteur van 2004 tot 2022

De fiets is zo vanzelfsprekend dat bijna vergeten wordt hoe bijzonder het is dat er zoveel wordt gefietst. Ik doe verslag van alles wat met fietsen en onze fietscultuur te maken heeft. Voor de Fietsersbond ben ik als hoofdredacteur crossmedia eindverantwoordelijk voor fietsersbond.nl en ons magazine de Vogelvrije Fietser. Daarnaast freelance content creator en journalist.