Wat is de oplossing voor de grote fietsdrukte?

druk fietspad

In veel steden is het druk op het fietspad. Erg druk. En het einde van de groei is nog niet in zicht. De Fietsersbond werkt aan de oplossing. ‘Wij willen verkeerskundigen helpen.’

Van zo’n 30.000 fietsers per dag op het drukste fietspad van Nederland kijkt in Utrecht niemand meer verbaasd op. Om die enorme stromen fietsers enigszins in goede banen te leiden heeft de gemeente bij wijze van experiment voorsorteervakken op het wegdek geschilderd.

Fietsverkeer enorm gegroeid

Maar een emmertje verf is allang niet meer voldoende. ‘Het fietsverkeer is de laatste jaren enorm gegroeid, maar de infrastructuur is niet meegegroeid’, zegt Koen Schreurs, eindejaarsstudent Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit aan de Hogeschool Windesheim Zwolle.
Voor de Fietsersbond werkt hij als afstudeeronderzoek aan de uitwerking van de oplossing voor de grote fietsdrukte. In de Fietsvisie 2040 waarin de Fietsersbond het fietsbeleid tot 2040 uiteenzet, kiest de Fietsersbond voor drie routenetwerken. Het eerste fietspadennetwerk is een rustige waar kinderen en ouderen veilig en ontspannen kunnen fietsen. Maximumsnelheid: 20 kilometer per uur. Wat sneller mag je op het hoofdnetwerk fiets waarmee je bijvoorbeeld naar station of winkel kunt. Nog harder kan je op het volgende netwerk dat onder andere voor grote vrachtfietsen en speedpedelecs is bedoeld. Maximumsnelheid daar: 30 per uur.

voorsorteervak voor fietsers
Een emmertje verf lost de problemen niet op.

Fietsverkeerexperts

‘Ik ben nu bezig met een praktisch ontwerp. Hoe zouden die netwerken eruit kunnen komen te zien? Dat is de vraag waar ik mij op richt’, zegt Schreurs. ‘Wij willen verkeerskundigen helpen. Het uiteindelijk doel is dat er nieuwe ontwerprichtlijnen komen waar verkeerskundigen mee aan de slag kunnen want de huidige CROW-richtlijnen (kennisinstituut, red.) gaan hoofdzakelijk uit van de gewone fiets’, vult Piet van der Linden van de Fietsersbond aan.
Een eerste presentatie voor en een discussie met verkeerskundigen en fietsverkeerexperts is al gehouden. ‘De reacties waren positief. En ik heb veel praktische tips gekregen over de ontwerpen voor de netwerken. We hebben ook interessante discussie gevoerd over hoe we de auto inpassen in het stedelijk gebied.’

Meer lezen over de Fietsvisie

Categorieën