Sportief dagelijks fietsen in Rotterdam

Wat wij willen

De Fietsersbond zet zich in voor een vermindering van het aantal fietsdiefstallen door zich in te zetten voor meer fietsenstallingen, inpandige bergingen en goede registratie van fietsdiefstallen.

De Fietsersbond vindt dat de overheid meer moet doen om fietsdiefstal terug te dringen:

In de Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal zijn de fietsbranche, ministeries, verzekeraars, RDW, gemeenten, politie, openbaar ministerie en fietseigenaars vertegenwoordigd. De Fietsersbond zit, als grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland, in de stuurgroep. Op de site van Centrum Fietsdiefstal is meer te vinden voor de aanpak van fietsdiefstal.

De Fietsersbond adviseert:

  • zet je fiets altijd op slot, gebruik twee sloten en zet je fiets vast aan een object
  • noteer de unieke kenmerken (chipnummer, framenummer) van je fiets
  • doe altijd aangifte wanneer je fiets gestolen is
  • koop nooit een gestolen fiets.