Fietsen stallen in Utrecht

Fietsdiefstal: wat wil de Fietsersbond?

De Fietsersbond zet zich in voor een vermindering van het aantal fietsdiefstallen door zich in te zetten voor meer fietsenstallingen, inpandige bergingen en goede registratie van fietsdiefstallen.

De Fietsersbond vindt dat overheid en bedrijfsleven meer moeten doen om fietsdiefstal terug te dringen:

  • Bij de politie moet de aanpak van fietsdiefstal een hogere prioriteit krijgen.
  • Gemeenten moeten goede fietsenrekken plaatsen, bij voorkeur met Fietsparkeur. Ook moeten er meer bewaakte fietsenstallingen worden ingericht op plekken waar veel fietsers komen.
  • De Fietsersbond is een groot voorstander van in fietsen ingebouwde chips met gps waardoor gestolen fietsen eenvoudiger kunnen worden getraceerd, uiteraard wel met goede waarborgen op het gebied van privacy.
  • Aanpak van fietsdiefstal met lopers.
  • Fabrikanten moeten framenummers niet via gemakkelijk verwijderbare stickers op fietsen bevestigen, maar een meer duurzame bevestiging ontwikkelen.
  • Een verdere uitbouw van het fietsdiefstalregister

In de Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal zijn de fietsbranche, ministeries, verzekeraars, RDW, gemeenten, politie, openbaar ministerie en fietseigenaars vertegenwoordigd. De Fietsersbond zit, als belangenbehartiger voor fietsers in Nederland, in de stuurgroep. Op de site van Centrum Fietsdiefstal is meer te vinden over de aanpak van fietsdiefstal.

diefstal fiets

Fietsdiefstal

Fietsdiefstal. Een van de grootste ergernissen van fietsers. Tips om diefstal te voorkomen Lees meer