Verlichte fietstunnel in Veenendaal

Aanbevelingen

Met het goed doordacht aanleggen van infrastructuur kan al veel gedaan worden aan de veiligheidsbeleving van fietsers. Naar aanleiding van het verkennend onderzoek naar fietsen in het donker worden de volgende aanbevelingen gedaan voor wegbeheerders.

De belangrijkste aanbeveling voor wegbeheerders is om rekening te houden met sociale veiligheid bij de aanleg, vernieuwing en verbetering van het fietsroutenetwerk. In de CROW-richtlijnen zijn hiervoor slechts beperkte aanknopingspunten, maar op basis van onderzoek weten we dat de volgende zaken kunnen helpen in zowel de objectieve veiligheid als de veiligheidsbeleving: 

  • Zorgen voor ogen op straat bij de aanleg/het verleggen van fietsroutes; 
  • Aandacht voor sociale veiligheid expliciet opnemen in beleidstrajecten rondom actieve mobiliteit én in aanbestedingen en uitvoering van fietsprojecten; 
  • Fietsroutes zoveel mogelijk uitrusten met goede (diervriendelijke) verlichting; 
  • Pas op alle fietspaden binnen én buiten de bebouwde kom kantmarkering toe; 
  • Analyseer en optimaliseer een fietsnetwerk voor fietsen in het donker tussen belangrijke avondbestemmingen en woongebieden; 
  • Zorg bij de aanleg en het onderhoud van groen langs fietsroutes voor een sociaal veilige inrichting; 
  • Zorg voor logische rustpunten;
  • Besteed aandacht aan sociale veiligheid bij gedragscampagnes gericht op de fiets. 

Veel van deze aanbevelingen zorgen ook voor een verkeersveiligere en prettigere fietsroute overdag en leveren dus een dubbele bijdrage aan fietsveiligheid. 

Fietsen in het donker

Merendeel fietsers voelt zich onveilig tijdens fietsrit in het donker

In een onderzoek van de Fietsersbond geeft slechts 12% van de respondenten aan zich nooit… Lees meer

Fietstunnel Zoetermeer

Tunnels, bruggen, hellingbanen en roltrappen

Soms moeten fietsers op bijzondere manieren hoogteverschillen overbruggen. Lees meer