Fietsen in het donker

Nachtfietsnet

Net als dat vrijwel alle gemeenten in Nederland een hoofdfietsnet hebben opgenomen in hun beleids- en uitvoeringsplannen, is het ook heel goed mogelijk om een nachtfietsnet te ontwikkelen. Daarbij kunnen gemeenten kijken naar populaire plekken in de stad waar ’s avonds veel activiteiten zijn en die verbinden met woonwijken. 

Door op netwerkniveau naar dit vraagstuk te kijken kunnen gemeentes ook prioriteiten stellen in het aanpakken van onderdoorgangen of routes door het groen, plekken die vaak als onveilig worden ervaren. Gemeente Zoetermeer ontwikkelde al zes jaar geleden een Nachtnet Fiets. Mede daardoor won men in 2022 de prijs voor beste Grote Fietsgemeente. 

1649946752877

Vier lokale uitreikingen voor Fietsstad 2022

Fietsersbond overhandigt Fietsstad prijzen door heel het land. Lees meer