Fietsen in het donker

Onderzoek Fietsen in het donker

Over veilig en prettig fietsen in het donker weten we in de fietswereld eigenlijk nog vrij weinig. Dat komt omdat veel aandacht en energie in verkeersveiligheidsaspecten gaat zitten, maar subjectieve veiligheid vaak lastig te meten is. De Fietsersbond pleit daarom voor meer onderzoek naar de veiligheidsbeleving van fietsers. Juist in de vroege ochtend en late avond. 

Om een beter beeld van de ervaringen en uitdagingen rondom fietsen in het donker te krijgen neemt het Fietsersbond initiatief met een kort onderzoek over het thema. We vragen alle fietsers in Nederland om hun ervaring te delen via een korte vragenlijst. Het onderzoek is afgesloten, binnenkort maken we de uitkomsten bekend. 

 

Wel weten we dat er interventies te doen zijn. Niet alleen aan de infrastructuur in de vorm van veilige verlichting, goed ontworpen tunnels en goede kantmarkering. Maar ook door een nachtfietsnet te ontwikkelen én door het gesprek aan te gaan over fietsen in het donker, zoals via de Meefietslijn.