bakfiets_header

Veilig en comfortabel fietsen met drie fietsnetwerken

Zeist is de eerste gemeente die in 2020 met de drie fietsnetwerken uit de Fietsvisie van de Fietsersbond aan de slag gaat. Dat doet zij zoveel mogelijk met de inwoners. Experts van de Fietsersbond geven inhoudelijke ondersteuning. Het ontwerp gaat de gemeente gebruiken bij het maken van de mobiliteitsvisie.

Jongen fietst naar school

De Fietsersbond heeft in 2019 de Fietsvisie 2040 vastgesteld waarin staat hoe over 20 jaar Nederland nog veel fietsvriendelijker er uit kan zien. Als het gaat om de infrastructuur binnen de bebouwde kom  bevat de visie de volgende twee essentiële elementen:

FietsvisieZeist2

1. Drie fietsnetwerken

Drie zelfstandige fietsnetwerken, elk bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep:

  • een zeer autoluw netwerk, geschikt voor de meest kwetsbare fietsers (kinderen, ouderen, mensen met een fysieke beperking e.d.);
  • (een verbeterde versie van) het huidige hoofdnet, geschikt voor de vaardige fietsers;
  • een netwerk, geschikt voor zware en snelle fietsen (cargobikes, speedpedelecs e.d.).

Wij geven daarbij prioriteit aan het netwerk voor de meest kwetsbare fietsers. Dit vanwege de oververtegenwoordiging van ouderen bij fietsongevallen en de oplopende leeftijd waarop kinderen van hun ouders zelfstandig naar school en sportclub mogen fietsen.

2. Maximumsnelheid

Maximumsnelheid 30 km/h in plaats van 50, enkele wegen uitgezonderd, en op het fietsnetwerk voor kinderen en ouderen 18 km/u in plaats van 30. Deze maximumsnelheden kunnen worden afgedwongen door het ISA-systeem (Intelligente Snelheid Aanpassing) dat binnen de EU vanaf 1-1-2022 in elke nieuwe auto verplicht wordt ingebouwd.

Een van de doelstellingen in de Fietsvisie is dat uiterlijk in 2025 elke gemeente deze drie netwerken op papier heeft vastgesteld en daarna deze stukje bij beetje gaat realiseren. Een HBO-student Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit is dit jaar na een stage bij de Fietsersbond met klinkende cijfers afgestudeerd op dit onderwerp. Hier downloadt u zijn ontwerp voor Zwolle (pdf) .

Aan de slag met de Fietsvisie in uw gemeente?

Heeft uw gemeente (wellicht) belangstelling? Heeft u vragen?

Mail projectleider Kees Bakker:  [email protected]