header-stalling

Op weg naar fietsvriendelijke dijkwegen

In Nederland zijn we onbetwiste wereldkampioen op twee gebieden: fietsen en waterbescherming. Waar deze werelden elkaar raken, op onze vele dijken, is vaak echter nog een wereld te winnen. Honderden kilometers dijk door heel ons land zijn nog steeds een raceparcours voor auto’s, motoren en andere snelheidsduivels. Terwijl de auto-ontsluitende functie vaak alleen voor aanwonenden echt nodig is.

sparidaens-hondsrug-29
Beeld-auteur: Corné Sparidaens

Onze dijken zijn ideaal voor alle soorten fietsers en wandelaars: fietsers die rustig van dorp naar dorp fietsen voor de boodschappen, of die een route naar hun werk of school willen die niet langs een N-weg vol uitlaatgassen ligt. Wandelaars en recreatieve fietsers die mooie routes ontdekken met brede uitzichten op de uiterwaarden en polders en natuurlijk sportievelingen die hardlopen, skaten en racefietsen.

Maar nog te vaak is er sprake van gevaarlijke situaties door hoge snelheden, slecht onderhoud aan bermen en grote drukte. Gemeenten, waterschappen en provincies moeten daarom bij herinrichtingen, onveilige situaties en versterkingsprojecten van dijken een veilige positie voor de fiets en voetganger als uitgangspunt nemen.

Wat wil de Fietsersbond?

De Fietsersbond pleit ervoor om de fietser en de voetganger voorop te zetten bij de inrichting van dijkwegen. Dat kan met de volgende oplossingen:

  • Het dijkfietspad: een verbod op gemotoriseerd verkeer. (uiteraard met maatwerk voor aanwonenden)
  • Strategisch “knippen” van dijkwegen zodat alleen fietsers en wandelaars door kunnen trappen en stappen. Tussen deze knippen is de snelheidslimiet 30 km/u met goede snelheidsremmers.
  • Waar geen alternatieve auto-ontsluiting is, moet de wegbeheerder een vrijliggend en onverplicht fiets- en wandelpad aanleggen, op of naast de kruin van de dijk
  • Volledige weekendafsluitingen voor gemotoriseerd verkeer van dijken voor recreatie, toerisme en écht frisse buitenlucht

Én altijd: vergevingsgezinde bermen, adequate verlichting en heldere (kant)markering en verkeersveilige inrichting, ook van toeritten.

Voor goede uitvoering is het essentieel om in een vroeg in het proces afspraken te maken over financiering van verkeersveiligheid. Iedere dijk en ieder project is uniek en vraagt daarom om maatwerk, betrek daarom de Fietsersbond vroegtijdig in het proces. Investeren in fietsvriendelijke dijken levert winst op voor klimaat, gezondheid, toerisme én verkeersveiligheid.

Hoe het niet moet: de 'gastvrije Waaldijk'

Voor de dijkvernieuwing van de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem presenteerde de provincie Gelderland een masterplan waarin de Waaldijk grotendeels als autoweg is ingedeeld. De bewoners en de Fietsersbond zijn tegen dit nieuwe plan.

Bron: youtu.be

De dijk der dijken blijft voorlopig dicht

Rijkswaterstaat versterkt de komende jaren de Afsluitdijk. Vanwege de grootschalige werkzaamheden en de beperkte ruimte is het fietspad daarbij langdurig afgesloten. Wel kunnen fietsers en wandelaars gebruikmaken van de gratis fietsbus. Maar volgens de Fietsersbond, NTFU, Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform is dat niet genoeg. Zij vinden dat het fietspad open had moet blijven, omdat het een belangrijke verbinding is voor met name recreatieve fietsers. De Fietsersbond heeft daarom bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit om het fietspad af te sluiten en is daarover later in beroep gegaan bij de rechter. De bond vindt dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieven en stelt dat er in het verleden andere afspraken gemaakt zijn over het fietspad. De rechter ging hier echter niet in mee, en daarom blijft de Afsluitdijk voorlopig dicht.

Wielrenner op de afsluitdijk

De afsluitdijk: col van de Lage Landen

Het fietspad over de Afsluitdijk is uniek. Was het nieuwe fietspad maar vast klaar! Lees meer