header-stalling

Waarom meer investeren in verkeershandhaving?

Hoe veilig de fietsinfrastructuur ook is, menselijk gedrag zal altijd een belangrijke rol blijven spelen. Daarom pleit de Fietsersbond voor nog meer aandacht voor handhaving van de verkeersregels.

Politie op de Fiets
Beeld-auteur: CC: BY 2.0 Zoetnet

Investeer in de veiligheid van fietsers en vergroot de handhavingscapaciteit tegen onveilig gedrag. Als automobilisten en fietsers bovendien rekening met elkaar houden door elkaar vriendelijk te benaderen zal het veiliger op de weg worden.

 • Investeer in verkeershandhaving. Als er meer kans is om aangehouden of beboet te worden, zorgt dit voor ander gedrag op de weg. De politie heeft een belangrijke rol in het garanderen van verkeersveiligheid. Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) moeten meer bevoegdheden krijgen, zodat ze bijvoorbeeld ook snelheidscontroles kunnen uitvoeren. De capaciteit die vrijkomt door Boa’s meer bevoegdheden te geven, kan dan bij de politie gaan naar handhaven van echt huftergedrag.
 • Voorkom afleiding: Uit het onderzoeksrapport de Staat van de Verkeersveiligheid blijkt dat er meer afleiding in het verkeer is en dat er meer mensen rijden onder invloed. Dit speelt zeker een rol bij verkeersongevallen. Het gebruik van de telefoon in het verkeer neemt steeds meer toe. Dit ongewenste gedrag moet aangepakt worden door middel van strenge controles.
 • Handhaving op snelheid intensiveren: In 2023 zijn maar liefst 6,5 miljoen boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Dat er zo massaal nog steeds te hard gereden wordt vraagt om veel meer en strengere handhaving. Laat gemeenten zelf flitspalen plaatsen en de inkomsten daarvan gebruiken voor maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Vergroot de pakkans substantieel.
 • Ook voor fietsers. Om ongevallen te voorkomen is het noodzakelijk dat alle verkeersdeelnemers zich veilig gedragen. De Fietsschool van de Fietsersbond geeft fietslessen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij veilig fietsen, bijvoorbeeld kinderen, mensen met een migratieachtergrond en senioren. Fietsers doen vooral zichzelf wat aan, automobilisten een ander.
 • Rekening houden met elkaar. Door andere verkeersdeelnemers wat meer ruimte te geven en soms bijvoorbeeld even te wachten met inhalen, maken we het op de weg voor iedereen fijner en veiliger.

Uit het rapport Kiezen of delen van SWOV (het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek) blijkt dat een verdubbeling van handhaving en een veilige fietsinfrastructuur zorgen voor aanzienlijk minder doden en gewonden.

Zet de fiets op 1!

Als je lid wordt, steun je het werk van de Fietsersbond. Wij willen dat alle fietsers veilig en comfortabel kunnen fietsen. Samen met honderden vrijwilligers strijden we voor jouw belangen. Help je mee?

Steun ons

In december pleitte de Verkeersveiligheidscoalitie, waar de Fietsersbond deel van uitmaakt, voor het vergroten van de politiecapaciteit:

 • Onderzoek de mogelijkheid om verkeershandhavingsteams opnieuw in te stellen;
 • De politieopleiding moet meer aandacht voor verkeershandhaving in het programma opnemen;
 • Meer innovatie op het gebied van handhaving:
  • Investeer in meer MONOcams om handheld telefoongebruik tegen te gaan.
  • Automatiseer handhaving.
  • Vergroot het aantal staandehoudingen, bijvoorbeeld door inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Gezien het toenemende aantal ongevallen waar voetgangers, fietsers en e-bikes enerzijds en auto’s en vrachtwagens anderzijds zijn betrokken, pleit de Verkeersveiligheidscoalitie voor het stimuleren van voertuigtechnologie ter bescherming van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers.

Ouders en kinderen op de fiets naar school. Ze rijden op een voorrangsweg, vanuit een zijweg wacht een busje.

Snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen

Enorme stijging aantal verkeersslachtoffers. Lees meer