Verslag 12 september 2020 Ledenraad

De halfjaarlijkse Ledenraad van de Fietsersbond vond dit keer online plaats op 12 september j.l. Omdat reizen en samenkomen nog altijd grote gezondheidsrisico’s kunnen opleveren, werd de vergadering digitaal georganiseerd.

De nieuwe directeur Esther van Garderen heeft zich voorgesteld. Daarnaast waren er interessante presentaties van onder andere Hans Broodman.

Omdat deze manier van vergaderen nieuw is binnen de Fietsersbond, laten we onderstaande informatie nog even staan. Zo kun je altijd teruggrijpen op de procedure die deze dag gold en eventueel als voorbeeld gebruiken voor een andere online vergadering.

Tijdens de Ledenraad werden er vragen gesteld in de chat. Deze zijn inmiddels beantwoord. De vragen met bijbehorende antwoorden zijn hier terug te lezen: Uitgewerkte vragen chat ALV 12 september jl.
De concept notulen staan hier: Concept notulen ALV 12 september .
Was je aanwezig tijdens de Ledenraad, en wil je de presentatie van Hans Broodman graag ontvangen, stuur dan een e-mail naar Stephanie Bathoorn: [email protected].

Hans Broodman over fondsenwerving Bron: youtu.be

Digitaal vergaderen, hoe werkt dat?

Voor deze dag werkten we samen met het platform Online-ALV.nl. Zij assisteerden ons bij de organisatie van de vergadering en waren via een helpdesk telefonisch bereikbaar voor eventuele problemen met inloggen.

Om deel te nemen aan een vergadering heb je nodig:

  • een computer, laptop of tablet met internetverbinding en geluid
  • een mobiele telefoon om in te loggen, je ontvangt bij het inloggen een SMS-code ter verificatie.
Bron: vimeo.com

Digitaal stemrecht

Net als bij gewone Ledenraadsvergaderingen hebben de deelnemers stemrecht als zij hun afdeling officieel vertegenwoordigen. Dit stemmen wij af met de secretarissen van de afdeling.

Programma

Esther van Garderen

Esther van Garderen

Lees meer over onze nieuwe directeur. Lees meer

10.00 uur
Opening door voorzitter van de Ledenraad Erik Wagener en voorzitter van de Fietsersbond Franc Weerwind.

10.15 uur
Vaststellen agenda, goedkeuring notulen

10.25 uur
Kennismaking met Esther van Garderen, onze nieuwe directeur

10.40 uur 
Bestuurszaken en grenswijzigingen

10.50 uur
Jaarverslag en jaarrekening, aansluitend koffiepauze

11.30 uur
Interactief panelgesprek: Hoe krijgen nieuwe leden van de fietsfamilie een plek in onze vereniging?

Hans Broodman
Hans Broodman Beeld-auteur: Maarten Hartman

12.00 uur
Presentatie over fondsenwerving door Hans Broodman, partner Nassau Fundraising

12.45 uur
Lid van verdienste

13.00 uur
Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken

Je vindt de vergaderstukken online op de pagina Vereniging. Tijdens de vergadering zijn de stukken ook te vinden in de vergaderomgeving.