Snelheid van auto’s moet NU omlaag

Amsterdam: naar 30 Kilometer in 1 nacht

Veel te veel fietsdoden 

Campagnebord voor max 30 kilometer in Amsterdam

Complimenten voor de gemeente Amsterdam. Ross Goorden: ‘Alleen Amsterdam heeft beslist dat 30 kilometer per uur de maximale snelheid is binnen de bebouwde kom.’ Dat redt mensenlevens.

Het gaat helemaal niet goed met het aantal overleden fietsers in het verkeer. Ross Goorden, beleidsmedewerker van de Fietsersbond: ‘Het aantal overleden fietsers is de laatste jaren enorm gestegen: van 207 in 2021 naar 270 in 2023. In 2023 overleed 40 procent na een botsing met een auto. Cruciaal om te zorgen dat dat getal omlaag gaat is te zorgen dat auto’s niet meer zo hard rijden.’

Daarom: Maximaal 30 kilometer per uur. 

De Fietsersbond wil dat 30 kilometer per uur de standaard maximum snelheid wordt binnen de bebouwde kom. Dat zorgt voor minder ongelukken en een verbetering van de leefomgeving. Bij 30 kilometer kun je oogcontact hebben en is de remweg van auto’s veel korter. Dat betekent: minder ongevallen en de ongevallen die er gebeuren zijn minder ernstig.

Lange adem  

De Fietsersbond hamert al jaren op het verlagen van de maximum snelheid. Soms lijkt er schot in de zaak te zitten. Ross Goorden: ‘Gemeenten zijn er wel mee bezig sinds de Tweede Kamer in najaar 2020 de motie aannam dat 30 kilometer per uur de nieuwe norm moet zijn binnen de bebouwde kom, maar het gaat ons te langzaam. Gemeenten zijn nog aan het discussiëren over welke wegaanpassingen dan nodig zijn. Wij willen liefst dat ze morgen bij gemeentegrens van de bebouwde kom een bordje ’30’ ophangen.’

20240318_alkmaar_01

Teken nu voor minder verkeersdoden

Teken de petitie en roep de overheid op om onmiddellijk actie te ondernemen! Lees meer

Waarom? 

‘Nu moet een gemeente bij het verlagen van de maximum snelheid naar 30 aantonen dat dat op een veilige manier kan. Dat moet andersom: 30, tenzij je kunt aantonen dat 50 kilometer per uur veilig is. Voor ons hoeven niet alle wegen 30 te worden, het kan best zo zijn dat een aantal doorgaande wegen 50 kilometer per uur blijft, maar dan wel veilig, en met goede vrijliggende fietspaden. Nu zie je nog steeds 50 kilometer-wegen met fietsstroken of helemaal geen fietspaden. Dat is gewoon gevaarlijk.’

Hoera voor Amsterdam 

‘Amsterdam is tot nu toe de enige gemeente in Nederland die heeft gezegd we maken de hele bebouwde kom maximum snelheid 30. Andere steden willen ook wel 30, maar willen dan eerst de straat anders inrichten. Prima natuurlijk om drempels aan te leggen of versmallingen, maar dit soort maatregelen zijn heel kostbaar. Dus als je wacht tot straten heringericht worden, duurt dat heel lang tot de hele gebied maximum snelheid van 30 kan worden ingevoerd.

Petitie: 30 als norm 

Met onze petitie eisen we een wijziging van de norm, maar ook veiliger inrichting van wegen en meer handhaving. We moeten ook investeren in veilige fietsinfrastructuur en een hufteraanpak. Hoezo is de pakkans zo laag? Een verandering van de norm -door een wijziging in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990- gaat helpen op al die vlakken. Zonder die normverandering blijven veel gemeenten aanmodderen met half bakken infra zonder echte keuzes te maken. Nu denken OM en de politie ook vaak dat boetes voor te hard rijden op een 30 kilometerweg geen stand houden bij de rechter als de weg er niet speciaal op in is gericht. Als je de wet verandert, dan is het gemakkelijk handhaven: de hele bebouwde kom is 30. Zet maar meer flitspalen neer. Teken onze petitie nu!

Brussel heeft in 2021 ook gewoon 30 kilometer-bordjes neergezet. Werkt het daar?  

‘Zeker. De snelheden die nu worden gemeten zijn echt lager. Ook Helsinki en Oslo hebben het gedaan.  Al wordt er maar 5 kilometer langzamer gereden is al winst. Dat leidt al tot minder ongevallen en minder ernstige ongevallen. Het scheelt gewoon ongelukken. En dan kunnen we daarnaast wegen veiliger ontwerpen. We hopen ook dat de fiets hierdoor aantrekkelijker wordt in steden en dorpen en mensen bijvoorbeeld sneller de fiets pakken voor de boodschappen.

Wim Bot

Stop de autobesitas!

Wim Bot over steeds bredere en zwaardere auto's, de gevolgen en mogelijke maatregelen. Lees meer

Hoe is het nu in Amsterdam?

‘We zijn er zeker blij mee’, zegt Florrie de Pater, voorzitter van de Amsterdamse Fietsersbond. ‘Het is een goede maatregel, maar je hebt ook snelheidsremmende maatregelen nodig en handhaving.’

Lees hier wat de lokale experts van de Fietsersbond vinden van de invoering van maximaal 30 kilometer in hun stad.

Campagnebord voor max 30 kilometer in Amsterdam

Eerst maatregelen of direct 30-borden?

Alleen Amsterdam heeft tot nog toe 30 kilometer als maximum snelheid ingevoerd. Goed idee? Lees meer

Categorieën

Karin broer

Karin Broer

Freelance redacteur van de Vogelvrije Fietser