Ongevalcijfers

Fietsersbond betreurt stijging fietsdoden

30 km/u als nieuwe snelheidsnorm binnen de bebouwde kom

Uit de cijfers zoals vandaag door het CBS bekend gemaakt blijkt dat het aantal doden onder fietsers in 2017 is gestegen van 189 in 2016 naar 206 in 2017. De Fietsersbond betreurt deze stijging en bepleit een lagere snelheid in de bebouwde kom, betere fietsinfrastructuur en investeringen in educatie.

Ongeval tussen auto en fietser
Ongeval in Den Haag Beeld-auteur: Wiebe Kiestra/HH

Met name oudere fietsers zijn in 2017 slachtoffer geworden van een ongeluk. Dit is onder andere het gevolg van de populariteit van de fiets bij deze doelgroep, die dankzij elektrische fietsen en driewielfietsen steeds meer kilometers fietst en tot op steeds hogere leeftijd blijft fietsen. De stijging van het aantal doden op de fiets is dan ook niet los te zien van de toename van het fietsgebruik in Nederland.

Brozere fysiek

Senioren

De Fietsschool voor senioren

Training, tips en langer fietsplezier voor senioren die willen blijven fietsen.

Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond: “Dat mensen in Nederland tot op hoge leeftijd fietsen is zowel voor mensen zelf als voor de samenleving een positieve ontwikkeling die we moeten stimuleren. Fietsen zorgt bij senioren voor minder eenzaamheid, minder gezondheidsklachten en een betere motoriek, waardoor bijvoorbeeld valproblemen thuis voorkomen kunnen worden. Tegelijkertijd stellen oudere fietsers, vanwege hun brozere fysiek, andere eisen aan de kwaliteit van de fietsinfrastructuur. De stijgende ongevalscijfers bij oudere fietsers roepen dan ook nadrukkelijk de vraag op of overheden dit wel doorhebben en zich genoeg inspannen om deze groep een veilige fietsomgeving te bieden.”

Eenvoudige maatregelen

3050_campagneheader

30 km als nieuwe norm

De Fietsersbond wil een maximum snelheid van 30 km/u, overal waar dat mogelijk is.

De cijfers over 2017 wijken voor fietsers niet sterk af van de langjarige trend en kunnen deels verklaard worden door het aantal gegroeide fietskilometers. Toch denkt de Fietsersbond dat een groot deel van deze ongevallen met eenvoudige maatregelen voorkomen had kunnen worden. Kluit: “Nog steeds vallen veel verkeersdoden onder fietsers door een botsing met een automobilist. Het verlagen van de normsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/u verkleint de kans op een ongeval en de gevolgen zijn ook minder groot. 30 km/u als norm voor binnen de bebouwde kom zou jaarlijks meer dan 100 verkeersdoden kunnen schelen.” De Fietsersbond voert de succesvolle campagne ‘30 is het nieuwe 50’, waarmee al honderden straten in actie kwamen voor een lagere snelheid in hun buurt.

Educatie

De Fietsersbond vraagt ook speciale aandacht voor voorlichting en verkeerseducatie aan oudere fietsers. Extra voorlichting kan juist deze kwetsbare groep goed helpen om steviger en met meer vertrouwen op de fiets te zitten. Het ministerie van IenW heeft de campagne ‘Doortrappen’ ontwikkeld, waarin ouderen gestimuleerd worden om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen. De Fietsersbond geeft in de zomerperiode wekelijks cursussen aan senioren met dat doel. Op 25 april is er bijvoorbeeld een seniorendag in Zeist.

Volgens de Fietsersbond is het nu tijd om het tij te keren. Saskia Kluit: “Wij denken dat met een verlaging van de snelheid, in combinatie met investeringen in bredere, vergevingsgezinde fietsroutes en gerichte educatieprogramma’s heel veel leed te voorkomen is. Er is nu werk aan de winkel, de minister moet daarom alle mogelijkheden die ze heeft inzetten.”

Categorieën