header-silhouet

Waarom goede infrastructuur belangrijk is

De dynamiek op het fietspad verandert. Het is er drukker en er rijden meer verschillende soorten fietsen. Dit vraagt om meer aandacht voor fietsveiligheid.

Ouders en kinderen op de fiets naar school. Ze rijden op een voorrangsweg, vanuit een zijweg wacht een busje.
Verkeerssituatie in Hilversum. Foto: DigiDaan. Beeld-auteur: DigiDaan

Iedereen die deelneemt aan het verkeer wil zich op een prettige manier kunnen verplaatsen en verwacht veilig thuis te komen. We fietsen steeds meer, zowel langere afstanden als tot op latere leeftijd. Daarnaast treffen we een toenemende diversiteit aan met snellere en bredere fietssoorten. Elektrische bakfietsen in allerlei formaten, speed pedelecs, fatbikes en (deel)scooters zijn niet meer weg te denken uit het verkeer.

Toenemend aantal fietsongevallen

Helaas zien we in Nederland de laatste jaren een stijging van het aantal fietsongevallen en fietsdoden. Daarom blijven we als Fietsersbond onvermoeibaar strijden voor nog meer fietsveiligheid. Juist omdat in de toekomst door de vergrijzing een verdere toename van het aantal fietsongevallen wordt verwacht, is het van belang om nu extra in te zetten op het verbeteren van de infrastructuur.

Wat wil de Fietsersbond?

De Fietsersbond vindt dat alle fietsers veilig moeten kunnen fietsen. We willen fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat nog meer mensen van de fiets gebruik gaan maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Een lagere snelheid van het autoverkeer, een goede infrastructuur en veilig gedrag van zowel de fietser als de automobilist in het verkeer.

Zet de fiets op 1!

Als je lid wordt, steun je het werk van de Fietsersbond. Wij willen dat alle fietsers veilig en comfortabel kunnen fietsen. Samen met honderden vrijwilligers strijden we voor jouw belangen. Help je mee?

Steun ons
vvtt

Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Jaarlijks komen er meer dan 200 fietsers om in het verkeer. In 2020 waren dat er voor het… Lees meer

Onze standpunten over de infrastructuur:

  • Snelheid omlaag. Het is noodzakelijk de snelheid van het autoverkeer omlaag te brengen waar het onveilig is voor fietsers. In de bebouwde kom moet 30 km/u de wettelijke norm worden voor de maximumsnelheid. Dat maakt onze straten veiliger én leefbaarder.
  • Vrijliggende fietspaden. Niet alle wegen in Nederland hoeven 30km/u te zijn, maar bij hogere snelheden pleiten we voor brede en vrijliggende fietspaden. Fietsstroken zijn niet gescheiden van de rijbaan en dat levert gevaarlijke situaties op door de snelheidsverschillen tussen de verschillende weggebruikers.
  • Fietspaden vergevingsgezind. Het is nodig de infrastructuur zo veilig en vergevingsgezind mogelijk te maken door het verwijderen van onnodige paaltjes, rechtopstaande stoepranden en schuine bermen. Vergevingsgezinde en veilige fietsinfrastructuur kan veel ernstige ongelukken bij fietsers voorkomen.
  • Fietsers in de voorrang: De Fietsersbond wil meer voorrang voor fietsers, ook bij rotondes en vaker groen licht voor fietsers om de doorstroming te verbeteren.
  • Veiliger schoolroutes. Schoolroutes en schoolomgevingen moeten veel veiliger worden gemaakt waardoor alle kinderen vanaf acht jaar zelfstandig naar school kunnen fietsen.
  • Investeringen. De Fietsersbond pleit voor een forse investering in een veiligere infrastructuur. Eerder maakten we deze top 10 om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  • Meer verkeershandhaving. Als er meer kans is om aangehouden of beboet te worden, zorgt dit voor ander gedrag op de weg.

Landelijk gebied

Niet alleen in steden en grote plaatsen gebeuren fietsongelukken, ook in het buitengebied gaat er veel mis. Er zijn nog veel te veel gevaarlijke fietsoversteken op provinciale wegen; 40% van de fietsdoden valt in landelijk gebied en ruim de helft daarvan overlijdt op een kruispunt. De Fietsersbond wil meer ongelijkvloerse kruisingen in het buitengebied en meer voorrang  voor fietsers. Tunnels of bruggetjes zijn vaak de beste manier om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en de verkeersveiligheid te vergroten.

Wat doet de Fietsersbond lokaal voor een veilige infrastructuur?

Onze 168 lokale afdelingen zijn over het hele land verspreid en werken hard aan een betere en veiligere infrastructuur bij jou in de buurt. Zij weten precies wat er speelt in jouw gemeente en voeren regelmatig acties om gevaarlijke knelpunten op te lossen.