Fietsen in cijfers

Er wordt in Nederland veel gefietst. In geen enkel ander land in de wereld met een vergelijkbaar welvaartniveau wordt zoveel gefietst. Nederlanders fietsen vooral omdat ze het een prettig en betrouwbaar vervoermiddel vinden: 84% van de Nederlanders heeft een positief oordeel over de fiets. Van de regelmatige fietsers oordeelt 95% positief en zelfs van de niet-fietsers heeft meer dan de helft nog een positief oordeel over de fiets. Nederlanders dichten de fiets de volgende kwaliteiten toe: rustig, geen ergernissen, op jezelf zijn, geen vertragingen, altijd op tijd komen en goedkoop. Ook de onafhankelijkheid en flexibiliteit worden hoog gewaardeerd, slechts iets minder dan bij de auto (Bron: Min. I&M-KIM)

Fietsers in het Vondelpark, Amsterdam.

De grafieken zijn apart te downloaden.

Hoeveel wordt er in Nederland gefietst?

Een kwart van al onze verplaatsingen en een derde van alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer, doen we met de fiets. Dat zijn jaarlijks ruim 4,5 miljard fietsritten. Daarbij leggen we 15 miljard kilometer af. Gemiddeld maakt een Nederlander ieder jaar 300 fietsritten goed voor zo'n 878 kilometer.

Vervoerswijzekeuze verplaatsingen tot 7,5 km. Bron: MON 2007
Vervoerswijzekeuze alle verplaatsingen. Bron: MON 2007

In totaal leggen Nederlanders in eigen land jaarlijks bijna 200 miljard kilometers af. 75% daarvan in de auto, 9% in de trein, 8% op de fiets, 3% in bus, tram en metro, 2% lopend en 3% anders (brom/snorfiets, motor e.d.)

Terug naar de vragen

Wie fietsen er in Nederland?

In Nederland fietst bijna iedereen: jong en oud, mannen en vrouwen, arm en rijk, autobezitters en autolozen. 13,5 miljoen Nederlanders (84%) hebben een fiets, of meerdere. Vrouwen fietsen vaker dan mannen, autochtonen veel vaker dan allochtonen.

Aantal fietsritten per persoon per dag verdeeld naar leeftijd. Bron: MON 2007
Fietsgebruik in verplaatsingen per persoon per dag naar bevolkingsgroep. Bron: MON 2007

Terug naar de vragen

Wanneer wordt er gefietst in Nederland?

Nederlanders fietsen eigenlijk altijd veel. Wel wordt in de lente en de zomer meer gefietst dan in de herfst en de winter. Ook gedurende de week zijn er verschillen. Op een doordeweekse dag maken ongeveer 5 miljoen mensen gemiddeld ruim 14 miljoen fietsritten, op maandag en donderdag 1 miljoen meer dan op de andere dagen. Op een zaterdag worden 11,5 miljoen fietsritten gemaakt en op een zondag 6,5 miljoen. Doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.00 uur worden gemiddeld per uur meer dan 1 miljoen fietsritten gemaakt, met als hoogtepunt tussen 8.00 en 9.00 uur met 1,75 miljoen fietsritten. In dat uur wordt er veel naar werk en school gefietst. Onder andere in dat uur rijden er meer fietsen dan auto’s.

Fietsen op een doordeweekse dag
08.00 uur. Al 750.000 fietsritten gemaakt. De meeste naar het werk.
08.30 uur. De meeste kinderen zitten op school. Dat zijn dus 1,2 miljoen fietsritten erbij.
09.00 uur. De meeste mensen zijn op hun werk en ook de studenten gaan aan de slag. De teller staat op 2,5 miljoen fietsritten.
12.00 uur. Nog eens 2,5 miljoen fietsritten erbij. In de ochtend zijn er veel verschillende motieven waarom de fiets wordt gepakt. De teller staat op 5 miljoen fietsritten.
13.00 uur. 1,5 miljoen ritten erbij. Veel basisschoolleerlingen die snel naar huis gaan voor een boterham. De teller staat op 6,5 miljoen fietsritten.
14.00 uur. Nog 1,2 miljoen fietsritten erbij.
16.00 uur. De meeste scholieren zijn uit. Fietsen naar vrienden, naar de sportclub etc. In de afgelopen twee uur 2,5 miljoen fietsritten. De teller staat boven de 10 miljoen.
17.00 uur. Nog 1,2 miljoen fietsritten erbij. De avondspits is begonnen en veel mensen doen hun boodschappen, kinderen gaan naar de sportclub.
18.00 uur. De meeste mensen zijn thuis. Weer 1,2 miljoen fietsritten erbij.
24.00 uur. Nog 1,75 miljoen fietsritten erbij gekomen. Veel clubsporters, cursisten, vergaderaars en mensen die uitgaan.
5 miljoen fietsers hebben ruim 14 miljoen fietsritten gemaakt.

 

Terug naar de vragen

Waar wordt er gefietst?

Binnen de bebouwde kom wordt overduidelijk meer gefietst dan daarbuiten. Daarnaast zijn er grote verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten variërend van rond de 50% op de kortere afstanden (tot 7,5 kilometer) in bijvoorbeeld Zwolle, Groningen, Veenendaal en Goes tot nog geen 25% in bijvoorbeeld Waalwijk, Rijswijk, Rotterdam en Lelystad.

Fietsgebruik tot 7,5 km per gemeente. Bron: CBS, MON

Terug naar de vragen

Hoe ver fietsen we?

Een gemiddelde fietsrit is gemiddeld ruim 3 kilometer en kost ons een klein kwartier. Driekwart van de fietsritten is korter dan 3,7 kilometer. Tussen de 1 en 4 kilometer is de fiets het belangrijkste vervoermiddel. Tot 1 kilometer wordt het meest gelopen en bij meer dan 4 kilometer wordt de auto het meest gebruikt. Tot 20 kilometer wordt er meer gefietst dan met de trein of bus gereden.

Aantal vervoerwijzen naar afstandsklasse. Bron: MON 2007

Terug naar de vragen

Ben je in de stad per fiets sneller?

In de stad is de fietser gemiddeld 5% sneller op de bestemming dan de automobilist, in de grotere steden (vanaf 100.000 inwoners) zelfs meer dan 10% sneller. Bij verplaatsingen met afstanden tot 3 kilometer wint de fiets bijna altijd, vanaf 4 kilometer meestal niet. Dat is dan inclusief parkeren en lopen naar de ingang van je bestemming (Bron: Fietsersbond Fietsbalans-2).

Reistijdverhouding fiets/auto naar hemelsbrede afstand. (in km) Bron: Fietsersbond Fietsbalans 2

Terug naar de vragen

Waarvoor gebruiken we de fiets?

De fiets gebruiken we vooral voor alledaagse verplaatsingen: naar de winkel, school, werk, familie, vrienden, horeca of cultuur. Minder dan 10% van alle fietsritten zijn recreatief of sportief.

Fietsverplaatsingen naar motief. Bron: MON 2007

Terug naar de vragen

Meer cijfers

Foto bovenaan: (cc) Marc van Woudenberg