header-brug

Wat vindt de Fietsersbond van de speed pedelec?

De Fietsersbond is van mening dat de speed pedelec niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom. Daar fietsen de meest kwetsbare fietsers: kinderen en ouderen. Maar de speed pedelec kan niet overal veilig naar de rijbaan. Er is maatwerk nodig, vindt de Fietsersbond.

illustratie speed pedelec

De speed pedelec is sinds 1 juli 2017 officieel een bromfiets. Je mag er niet meer mee op het fietspad. Fietsers en andere weggebruikers ervaren nu de gevolgen van deze regeling. De Fietsersbond luistert goed naar ieders ervaringen en pleit voor maatwerk. We willen ons netwerk en onze deskundigheid graag inzetten voor een passende en veilige oplossing voor de fietser en speed pedelec-berijders.

Wat is er aan de hand met de speed pedelec?

De speed pedelec is een elektrische fiets met trapondersteuning die maximaal 45 per uur kan. De snelle e-bike kwam via een maas in de wetgeving als snorfiets op de markt. Dat hield in dat je ermee op het fietspad mocht.  Nu de speed pedelec officieel een bromfiets is, betekent het dat het blauwe plaatje vervangen wordt door een geel brommerplaatje. En dat het fietspad verboden terrein is: de speed pedelec moet naar de rijbaan. Net als voor bromfietsers is de helm verplicht. In dit geval een lichte helm die speciaal voor de speed pedelec is ontworpen. De meeste speed pedelecs rijden gemiddeld zo’n 30 tot 35 per uur. Op de rijbaan voelen veel speed pedelec-bezitters zich met die snelheid niet veilig. Maar het vervelendste vinden veel speed-pedelec-bezitters dat ze niet langer op het fietspad mogen. Tenzij er een verplicht fiets/bromfietspad is, dan moet je daarop rijden.

Waarom kan speed pedelec niet in de bebouwde kom op het fietspad?

De Fietsersbond is van mening dat de speed pedelec niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom. Daar fietsen de meest kwetsbare fietsers: kinderen en ouderen. Op de vaak smalle fietspaden binnen de bebouwde kom zijn de snelheidsverschillen te groot. De ervaring heeft geleerd dat grote snelheidsverschillen tot meer ongelukken leiden. Hoge snelheden leiden ook tot gevaarlijk situaties op tweerichtingenfietspaden en op onoverzichtelijke kruispunten.

Speed pedelecs niet tussen snel rijdende auto’s

We vinden ook dat op drukke, grote verkeersaders waar auto’s daadwerkelijk 50 kilometer rijden, de veiligheid van speed pedelec rijders in het geding komt. Wij zien twee mogelijke oplossingen. Wanneer er langs die wegen een fietspad ligt, moeten speed pedelec rijders daar kunnen fietsen. Met een apart verkeersbord kunnen we deze vrijstelling per fietspad verlenen. Een andere mogelijkheid is de snelheid voor al het verkeer te verlagen naar 30 kilometer zodat het snelheidsverschil tussen auto en fietser kleiner wordt. Hier is dus maatwerk nodig.

Speed pedelecs op snelfietsroutes

Ook op de brede snelfietsroutes wil de Fietsersbond speed pedelecs toelaten. Uit onderzoek blijkt dat 61% van de Nederlandse bevolking binnen 15 kilometer van het werk woont. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die naar hun werk fietsen, gezonder zijn dan degenen die dat niet doen. Nu fietst een kwart van alle werknemers naar het werk. (Bron: Urgenda) In Nederland ligt een netwerk van circa 400 kilometer aan snelfietsroutes. Dit zijn snelle en comfortabele fietsroutes die steden met elkaar verbinden, zodat je snel naar je werk kunt fietsen. Met introductie van de speed pedelec, is het mogelijk om ook grotere afstanden sneller te overbruggen. De Fietsersbond ziet dat als enorme kans om meer mensen te stimuleren de fiets naar hun werk te nemen. Dat maakt mensen gezonder en dringt de files terug: winst voor zowel de volksgezondheid als het milieu. De Fietsersbond is daarom van mening dat er een aparte vrijstelling moet komen voor speed pedelecs op snelfietsroutes zoals bijvoorbeeld het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen en de F35 in Twente.

En de snorfiets?

Wij krijgen geregeld de vraag waarom snorfietsers wel op het fietspad mogen rijden. De Fietsersbond vindt dat ook vreemd. Snorfietsen rijden te hard, maken lawaai en de uitstoot draagt bij aan luchtvervuiliong. Wij vinden dat snorfietsen niet op het fietspad thuishoren en net als bromfietsers een geel kentekenplaatje moeten krijgen.

Onderzoek naar speed pedelec

De komende maanden volgt het ministerie actief hoe de nieuwe regels uitwerken. De Fietsersbond helpt daarbij en blijft ervaringen verzamelen. Waar zich grote knelpunten voordoen zullen we naar maatwerkoplossingen zoeken. Ook bekijken we of we in onze Fietsrouteplanner alternatieve routes voor speed pedelecs gaan aangeven. Verder ondersteunen we verder onderzoek naar mogelijke technische oplossingen.

Ons standpunt samengevat

  • De Fietsersbond is van mening dat de speed pedelec niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom.
  • Voor grote drukke verkeersaders waar auto’s 50 km/u rijden, moet maatwerk geboden worden. Of de speed pedelec krijgt vrijstelling voor het fietspad, of de snelheid gaat omlaag naar 30 km/u.
  • Ook op de brede snelfietsroutes wilde Fietsersbond speed pedelecs toelaten
  • De Fietsersbond vindt dat snorfietsen niet op het fietspad thuishoren en net als bromfietsers een geel kentekenplaatje moeten krijgen.