header-stalling

Archief Ledenraadstukken

De ledenraad vervult de functie van algemene vergadering en is hiermee het hoogste orgaan van de vereniging. Hij beslist over de koers en de geldbesteding van de bond en kiest het bestuur. De ledenraad komt tenminste eenmaal per jaar samen en verder op verzoek van het algemeen bestuur of minimaal vijf afgevaardigden van de ledenraad.

Ledenraadstukken 2 december 2023

De Ledenraad van 2 december is een digitale ledenraad.

1. Agenda ledenraad 2 december 2023
2. Verslag ledenraad 3 juni 2023
5A. Memo Begroting 2024
6A. Memo Fietsplan 2024
6B. Fietsersbond Fietsplan 2024
7A. Memo controlecommissie
8A. Memo hamerstukkenlijst
8A1. Memo Grenswijziging Duin- en Bollenstreek
8A2. Memo Grenswijziging Land van Cuijk
8A3. Memo Grenswijziging Heemstede
8A4. Herbenoeming presidium

Ledenraadstukken 3 juni 2023

De ledenraad van 3 juni 2023 vond plaats in het Dordrechts Museum in Dordrecht, voorafgaand aan het Fietsfestival 2023. De conceptnotulen van de vergadering vind je hier: Concept notulen Ledenraad 3 juni 2023

1. Agenda ledenraad 3 juni 2023
2. Verslag Ledenraad 26 november 2022- concept
3.C voordracht drie nieuwe bestuursleden
3.D Memo Voorstel ledenraad november
4.A Memo Jaarverslag en Jaarrekening 2022
4.B Fietsersbond jaarverslag en jaarrekening 2022
4.C Accountant-controleverklaring 2022
4.D advies Controlecommissie LR juni 2023
4.E Memo Ledenaantallen en verhoging ledeninkomsten
5.A Memo Fietshelm met verslag regiobijeenkomsten
6.A Memo Voortgang uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond

Ledenraadstukken 26 november 2022

De extra Ledenraad werd op 26 november digitaal gehouden. De conceptnotulen van de vergadering vind je hier: Concept notulen Ledenraad 26 november 2022

Ledenraadstukken 25 juni 2022

De Ledenraad werd op 25 juni 2022 georganiseerd voorafgaand aan het Fietsfestival 2022. De conceptnotulen van de vergadering vind je hier: Concept notulen ledenraad 25 juni 2022

1. Agenda Ledenraad 25 juni 2022
2. Notulen Ledenraad 27 november 2021
3.A Aanbiedingsmemo nieuwe voorzitter
3.B Voordracht nieuwe voorzitter Fietsersbond en verslag wervingsprocedure
3.C1 Motivatie Gilbert Isabella
3.C2 CV Gilbert Isabella
4.A Memo Jaarverslag en Jaarrekening 2021
4.B Fietsersbond Jaarverslag en Jaarrekening 2021
4.C Vereniging Fietsersbond Controleverklaring 2021
4.D Vereniging Fietsersbond Toestemmingsbrief Controleverklaring 2021
4.E Advies controlecommissie
5.A Aanbiedingsmemo Landelijk Bureau
5.C Fietsplan 2023 op hoofdlijnen
6.A Aanbiedingsmemo De Nieuwe Fietsersbond
6.B Verslag van de Commissie Nieuwe Fietsersbond

Ledenraadstukken 27 november 2021

De extra Ledenraad werd op 27 november digitaal gehouden. De conceptnotulen van de vergadering vind je hier: 20211127 conceptverslag ledenraad

Ledenraadstukken 19 juni 2021

Ledenraadstukken 6 februari 2021

Ledenraadstukken 12 september 2020

Was je aanwezig tijdens de Ledenraad, en wil je de presentatie van Hans Broodman graag ontvangen, stuur dan een e-mail naar Stephanie Bathoorn: [email protected].

Ledenraadstukken 1 februari 2020

Nagekomen stukken:

Stand van het land
Hoe gaat het met het fietsen in Nederland? De agenda van de Ledenraad is erg vol, daarom bespreekt Saskia Kluit het in deze video.

Ledenraadstukken 22 juni 2019

Stand van het land
Hoe gaat het met het fietsen in Nederland? De agenda van de Ledenraad is erg vol, daarom bespreekt Saskia Kluit het in deze video.

Ledenraadstukken 2 februari 2019

Wil je een geprinte set toegestuurd krijgen, stuur dan een mail naar [email protected]. Vermeld hierbij ook het adres en het aantal sets.

Moties

Er zijn in totaal tien moties binnengekomen, de reactie van het bestuur is achter de motie geplaatst.

  1. ‘Het standpunt van de ECF is de onze’ (Agendapunt 3)
  2. ‘Een beetje (weg) van jezelf’ (Agendapunt 2)
  3. ‘Speed pedelec hoort niet op fietspad’ (Agendapunt 2)
  4. ‘Speed pedelec en Fietsinfrastructuur’ (Agendapunt 2)
  5. ‘Engelse termen in de Fietsvisie 2040’ (Agendapunt 3)
  6. ‘Versterking van het merk Fietsersbond’ (Agendapunt 3)
  7. ‘Definitie fietsfamilie’ (Agendapunt 3)
  8. ‘De Fietsersbond is niet de belangenbehartiger van de speedpedelec’ (Agendapunt 3)
  9. ‘Fietsen op een lid’ (Agendapunt 3)
  10. ‘Mand – Missie in de juiste volgorde’ (Agendapunt 3)

Stand van het land
Hoe gaat het met het fietsen in Nederland? De agenda van de Ledenraad is erg vol, daarom bespreekt Saskia Kluit het in deze video.

 

Ledenraadstukken 23 juni 2018

Ledenraadstukken 3 februari 2018

Ledenraadstukken 10 juni 2017

Ledenraadstukken 4 februari 2017

Ledenraadstukken 18 juni 2016

Ledenraadstukken 23 januari 2016

Ledenraadstukken 20 juni 2015

Ledenraadstukken 7 maart 2015

Ledenraadstukken 24 januari 2015

Ledenraadstukken 1 november 2014

Ledenraadstukken 14 juni 2014

Ledenraadstukken 25 januari 2014

Ledenraadstukken 22 juni 2013

Ledenraadstukken 26 januari 2013

Ledenraadstukken 16 juni 2012

Ledenraadstukken 21 januari 2012

Ledenraadstukken 18 juni 2011

Ledenraadstukken 22 januari 2011

Ledenraadstukken 5 juni 2010

Ledenraadstukken 23 januari 2010