header_boeklezen

Gedragscodes en richtlijnen

Als je geld geeft aan een goed doel, dan wil je dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Wij zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid hierin. Daarom onderschrijven wij, naast de wet- en regelgeving van de overheid nog enkele gedragscodes en richtlijnen.

Naast deze gedragscodes en richtlijnen hecht de Fietsersbond veel waarde aan integriteit. Het integriteitsbeleid wordt voorgelegd aan de leden in de ledenraad in juni 2021. Na vaststelling wordt de integriteitscode op deze website geplaatst.

Wil je een melding doen van ongewenst gedrag of integriteitsmisstanden die zich hebben voorgedaan met of bij de Fietsersbond. Stuur dan een e-mail naar [email protected].