Nieuws

Toename van het aantal fietskilometers met 20% in 2020

Geplaatst op:
08-12-2016

De Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een Nationale Fietsagenda 2020 opgesteld, met daarin onder andere maatregelen om meer ruimte te geven aan de fiets in steden, en een snellere overstap te bevorderen tussen fiets en openbaar vervoer.

Baten van de fiets in Nederland meer dan 77 miljard euro

Geplaatst op:
06-12-2016

De European Cyclists' Federation presenteert dinsdag 6 december het rapport “Economic Benefits of Cycling” waarin de financiële en maatschappelijk waarde van de fiets in de Europa wordt berekend. Het rapport toont aan dat de voordelen van fietsen veel verder gaan dan mobiliteit of het klimaat. De fiets heeft een potentieel op gebieden waarin de nationale overheden binnen Europa een belangrijke rol spelen. Groei en werkgelegenheid, volksgezondheid, industrieel beleid en de sociale integratie zijn domein waarin de fiets een grote economische waarde heeft.

Hoe wordt jouw speedpedelec een bromfiets?

Geplaatst op:
02-12-2016

Heb je een speedpedelec gekocht voor 2017 dan wordt die ook per 1 januari 2017 een bromfiets. Hieronder staat kort de procedure.  

Lopen en fietsen krijgen steeds belangrijkere plaats in mobiliteitsbeleid

Geplaatst op:
28-11-2016

Op maandag 28 november bespreekt de Tweede Kamer het MIRT: het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zwaartepunt ligt doorgaans op het hoofdwegennet en automobiliteit. Vorig jaar verscheen echter in het MIRT voor het eerst een hoofdstuk over actieve mobiliteit, oftewel lopen en fietsen. Dat dit ook in het MIRT 2017 weer aan bod komt, is een belangrijke ontwikkeling. Want mobiliteit gaat over meer dan automobiliteit en infrastructuur gaat ook over meer dan asfalt alleen, zo stellen de Fietsersbond en Wandelnet. Om nog meer aandacht voor een goede fiets- en wandelinfrastructuur te vragen, lanceren de belangenorganisaties de website www.actievemobiliteit.nl.

Oproep: maak fietsen dubbel lonend

Geplaatst op:
17-11-2016

De overheid en het bedrijfsleven moeten er alles aan doen om fietsen ook financieel lonend te maken. De Fietsersbond sluit zich aan bij de oproep​die cardioloog Leonard Hofstra van het VUmc deze week deed om woon-werkfietsers belastingvoordeel te geven, omdat zij gezonder leven door beweging.

Fietsersbond Meldpunt roept fietsers op obstakels te melden

Geplaatst op:
11-11-2016

Boomwortels, los liggende stoeptegels, grind en bladeren. Maar ook hobbels, gaten, spleten, glad wegdek, paaltjes en onlogische wegversmallingen. Allemaal obstakels die fietsers hinderen om zorgeloos van A naar B te fietsen. Naar schatting hebben 23.000 fietsongevallen per jaar (2011) te maken met gebrekkige of onduidelijke infrastructuur. Daarom start de Fietsersbond vandaag een actie om al deze obstakels in kaart te brengen.

Betere afspraken rondom afsluiten spoorwegovergangen

Geplaatst op:
10-11-2016

Veel wandelaars, fietsers en ruiters maken voor hun tocht gebruik van (onbewaakte) spoorwegovergangen. Hun belangen moeten in de toekomst zorgvuldiger meegewogen worden als ProRail overwegen wil aanpassen of zelfs opheffen. Dit heeft staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) afgesproken met ProRail en debelangenorganisaties ANWB, Fietsersbond, NOC*NSF, Landelijk Fietsplatform en Wandelnet. De partijen hebben hiervoor op 9 november een afsprakenkader ondertekend.

Nederland fietst massaal in Fietstelweek

Geplaatst op:
08-11-2016

Resultaten Fiets Telweek 2016 bekend: recordaantal fietsdata voor verbeteren van fietsnetwerk Nederland

Dinsdag 8 november presenteert de Fiets Telweek in een online webinar de resultaten van de tweede editie van de Fiets Telweek 2016. Ook dit jaar zijn de samenwerkende partijen erin geslaagd om in één week een recordaantal aan fietsritten en fietskilometers te registreren van bijna 30.000 deelnemers verspreid door heel Nederland. Met als resultaat data uit 416.376 fietsritten.

Scooters mogen naar rijbaan, Fietsersbond twijfelt aan uitvoerbaarheid

Geplaatst op:
03-11-2016

Op 3 november 2016 werd het besluit gepubliceerd dat het Amsterdam (en andere gemeenten) mogelijk maakt snorfietsen met helmplicht te verplaatsen naar de rijbaan. De Fietsersbond is blij met deze mogelijkheid, maar heeft twijfels bij de uitvoerbaarheid van het besluit.

40 miljoen voor grootste knelpunten fietsparkeren bij stations

Geplaatst op:
01-11-2016

Het Rijk stelt 40 miljoen euro ter beschikking voor het fietsparkeren bij stations. Samen met hetzelfde bedrag dat provincies en gemeenten moeten bijleggen is dat voldoende om de grootste knelpunten op te lossen. Staatssecretaris Sharon Dijksma maakte dat bekend aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van het ministerie voor Infrastructuur & Milieu.