Verkeer en veiligheid

Infrastructuur

Hoe denkt de Fietsersbond over allerlei vormen van weginrichting? Alle onderwerpen passeren in dit dossier de revue: fietsstroken, asfalt of tegels, drempels, tunneltjes, paaltjes en barrières.

Fietshelmen

In Nederland laait af en toe de discussie op over actieve promotie van de fietshelm of zelfs over een helmplicht voor fietsers. De Fietsersbond heeft gerede twijfels over nut en noodzaak van de helm.

Andere verkeersdeelnemers

Fietsers komen in het verkeer veel andere verkeersdeelnemers tegen. Auto's, vrachtwagens, maar ook scooters en tractoren. De Fietsersbond strijdt voor een veilige plek van de fiets in het Nederlandse verkeer.

Veilig fietsen voor jong en oud

Zowel ouderen als kinderen hebben extra aandacht nodig in het verkeer. De Fietsersbond geeft fietslessen, doet onderzoek en geeft voorlichting over veilig fietsen.

Gladheid

Al is er nog zo goed geveegd en gestrooid, je zult als fietser in Nederland regelmatig gladde wegen tegenkomen. De Fietsersbond geeft advies over preventie en bestrijding van gladheid.

Onze visie

De Fietsersbond werkt aan een nieuwe visie op verkeer, veiligheid en gezondheid. Lees de concept-tekst en discussieer mee!