Fietsschool header

De Fietsschool voor scholen

Van één les om fietsende kinderen theoretisch en praktisch voor te bereiden op het verkeersexamen, tot een uitgebreide cursus voor kinderen die geen of nauwelijks fietservaring hebben of een groepsles over samen naar school fietsen.

Basisschool

Voor kinderen zijn er verschillende mogelijkheden. Dat kan variëren van één les om fietsende kinderen theoretisch en praktisch voor te bereiden op het verkeersexamen, tot een uitgebreide cursus voor kinderen die geen of nauwelijks fietservaring hebben. Ook kunnen we adviseren over het voorbereiden van het fietsen in groepen (schoolreisjes) en kinderen voorbereiden op het zelfstandig fietsen naar de nieuwe middelbare school. Daarnaast worden de fietsdocenten ingezet voor verkenning van de route van school naar naschoolse opvang of bij kinderclubs die fietstochtjes willen maken. Maatwerk staat voorop bij de Fietsschool. De kosten voor fietsles zijn 22 euro per kind.

Bron: www.youtube.com

Brugklas voortgezet onderwijs

Sinds 2010 geeft de Fietsschool ook fietsvaardigheidslessen aan brugklassers van het voortgezet onderwijs. De focus ligt in deze lessen vooral op het bespreken van de school-thuisroute en de regels rondom het groepsfietsen. Tevens wordt een fietsparcours op het schoolplein afgelegd om bepaalde fietsvaardigheden te oefenen.

Maatwerk

Fietsschool kinderen en jongeren

Om diverse redenen kunt u als school, instelling of bedrijf besluiten een fietsdocent in te huren voor het geven van een (serie) fietslessen. Voor een school kan de reden bijvoorbeeld zijn dat u leerlingen wilt voorbereiden op het verkeersexamen of dat u leerlingen uit groep 8 wilt leren omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt van de middelbare scholen.

Voor groepslessen kunt u contact op te nemen met de Fietsschool ([email protected]). Het Fietsschoolteam zal op basis van uw vraag een inhoudelijk en financieel voorstel doen en, indien u daarmee akkoord gaat, een fietsdocent zoeken en er zorg voor dragen dat de les(sen) worden gegeven.