fietsenmaker_header

Doorfietsroutes

Doorfietsroutes, ook wel snelfietsroutes genaamd, zijn regionale fietsroutes waarop je comfortabel en zonder oponthoud kunt fietsen van plaats A naar plaats B. De Fietsersbond is hier een groot voorstander van.

Inmiddels tellen we in Nederland zo’n 300 kilometer aan doorfietsroutes. Voor de komende jaren staat nog eens 600 kilometer doorfietsroute concreet in de planning. Daarnaast zijn er ook nog voor zo’n 600 kilometer potentieel kansrijke verbindingen die nog nader onderzocht (kunnen) worden. De Fietsersbond is groot voorstander van doorfietsroutes, omdat ze regionaal fietsverkeer een belangrijke stimulans geven.

Snelfietsroute Nijmegen
Beeld-auteur: Bas de Meijer

Wat zijn doorfietsroutes?

Doorfietsroutes zijn ruime en comfortabele fietsroutes die stedelijke regio’s met elkaar verbinden. De routes zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en zijn voor forensen een belangrijke stimulans om voor de fiets te kiezen in plaats van voor de auto.

Mede dankzij de elektrische fiets is de afstand die we dagelijks naar ons werk willen afleggen per fiets in de afgelopen jaren gestegen naar zo’n 15 kilometer. Steeds meer mensen kiezen hierdoor voor de meest flexibele en gezonde manier van reizen: de fiets.

fietsfilevrij

Waar vind je deze fietsroutes?

Hoogwaardige Fietsroutes 2021 crop

Inmiddels zijn er al tientallen doorfietsroutes en andersoortige hoogwaardige fietsroutes in heel Nederland aangelegd of in voorbereiding. Neem bijvoorbeeld het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen, de Velostrada van Den Haag via Voorschoten naar Leiden of de snelfietsroute tussen Breukelen en Utrecht.

In de komende jaren worden er nog veel meer doorfietsroutes, snelfietsroutes en fietssnelwegen aangelegd, zodat heel veel mensen snel en comfortabel van A naar B kunnen fietsen. Het interactieve kaartje hieronder laat zien hoe de routes precies (gaan) lopen. Groene routes zijn klaar, oranje routes worden op korte termijn gerealiseerd, paarse routes zijn plannen voor de lange termijn.

Deze routes en plannen zijn aan verandering onderhevig. Deze stand van zaken komt uit mei/juni 2021. Meer informatie vind je bij de betrokken gemeenten en provincies.

Wat doet de Fietsersbond?

De Fietsersbond werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en tal van andere organisaties aan de promotie en realisatie van (nieuwe) snelfietsroutes. Daarnaast houden we als onafhankelijke belangenbehartiger in de gaten of de snelfietsroutes kwalitatief voldoen.

pdf ⋅ 6 MB

Toekomstagenda voor snelfietsroutes (2013)

Deze toekomstagenda, het resultaat van vijf rondetafelsessies met meer dan 50 enthousiaste belanghebbenden en experts, geeft aan hoe we het netwerk van snelfietsroutes in Nederland verder kunnen ontwikkelen.

Download

pdf ⋅ 855 KB

Netwerken van regionale fietsroutes (2015)

Folder over de kansen voor snelfietsroutes.

Download