header-duinen

Doorfietsroutes

Doorfietsroutes, ook wel snelfietsroutes genaamd, zijn regionale fietsroutes waarop je comfortabel en zonder oponthoud kunt fietsen van plaats A naar plaats B. De Fietsersbond is hier een groot voorstander van.

De Fietsersbond is groot voorstander van doorfietsroutes, omdat ze regionaal fietsverkeer een belangrijke stimulans geven.

Inmiddels tellen we in Nederland zo’n 750 kilometer aan doorfietsroutes. Voor de komende jaren tot 2030 staat nog eens 1400 kilometer doorfietsroute concreet in de planning. Voor de langere termijn zijn er nog 2100 kilometer aan gewenste routes, maar hiervoor ontbreken de financiële middelen. Dit betreft onder andere kostbare projecten als fietsbruggen over het IJ in Amsterdam en op de doorfietsroute Houten-Culemborg.

doorfietsroute-beeld

Grote wensen: bruggen over het Amsterdamse IJ

Het aantal doorfietsroutes in Nederland neemt toe en ze sluiten steeds beter op elkaar aan Lees meer

Snelfietsroute Nijmegen
Beeld-auteur: Bas de Meijer

Wat zijn doorfietsroutes?

Doorfietsroutes zijn ruime en comfortabele fietsroutes die stedelijke regio’s met elkaar verbinden. De routes zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en zijn voor forensen een belangrijke stimulans om voor de fiets te kiezen in plaats van voor de auto.

Het investeren in doorfietsroutes leidt gemiddeld tot een toename van 14 procent van het aantal fietsers.

Mede dankzij de elektrische fiets is de afstand die we dagelijks naar ons werk willen afleggen per fiets in de afgelopen jaren gestegen naar zo’n 15 kilometer. Steeds meer mensen kiezen hierdoor voor de meest flexibele en gezonde manier van reizen: de fiets.

Doe je mee?

Help de Fietsersbond om Nederland veiliger te maken voor fietsers

Steun ons

Waar vind je deze fietsroutes?

Overzichtskaart doorfietsroutes 2023

Inmiddels zijn er al tientallen doorfietsroutes en andersoortige hoogwaardige fietsroutes in heel Nederland aangelegd of in voorbereiding. Neem bijvoorbeeld het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen, de Velostrada van Den Haag via Voorschoten naar Leiden of de snelfietsroute tussen Breukelen en Utrecht.

In de komende jaren worden er nog veel meer doorfietsroutes, snelfietsroutes en fietssnelwegen aangelegd, zodat heel veel mensen snel en comfortabel van A naar B kunnen fietsen.

Deze routes en plannen zijn aan verandering onderhevig. Deze stand van zaken komt uit november 2023. Meer informatie vind je bij de betrokken gemeenten en provincies.

Wat doet de Fietsersbond?

De Fietsersbond werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en tal van andere organisaties aan de promotie en realisatie van (nieuwe) snelfietsroutes. Daarnaast houden we als onafhankelijke belangenbehartiger in de gaten of de snelfietsroutes kwalitatief voldoen.